Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 December 2010

Priveşte: Rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2010

21 December 2010

Priveste : Aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciilor de salubrizare prestate de catre S.C. ALEXSAL PREST S.A., incepand cu data de 01.01.2011.

21 December 2010

Priveste: modificarea elementelor de identificare si a valorii de inventar ale strazii Bucuresti, apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria.

21 December 2010

Priveşte : reducerea pe perioadă determinată a taxelor şi tarifelor rezultate ca urmare a aplicării H.C.L. nr. 92/30.04.2009, modificată de H.C.L. nr. 155/30.07.2010, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în municipiul Alexandria.

21 December 2010

Priveste : aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria in vederea construirii de garaje si copertine auto.

21 December 2010

Priveste: schimbarea destinatiei unei locuinte din “locuinta convenabila” in “locuinta de serviciu”

21 December 2010

Priveşte: avalizarea de bilete la ordin în vederea asigurării plăţii combustibilului pentru producerea energiei termice pentru populaţie în municipiul Alexandria, aferent perioadei ianuarie – martie 2011.

21 December 2010

Priveşte : declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri in municipiul Alexandria.

21 December 2010

Priveşte: aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei în municipiul Alexandria.

21 December 2010

Priveste: vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Cuza Voda, nr. 119 A.

Parteneri