Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

16 June 2009

Priveste : declararea ca bunuri apartinind domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

Hotarare nr 120_16 iunie 2009 a Consiliului Local al mun Alexandriadescarca

Anexa 2-1 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa 2-2 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa 2-3 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa 2-4 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-5 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-6 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-7 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-8 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-9 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-10 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-11 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-12 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-13 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-14 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-15 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-16 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-17 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-18 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-19 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-21 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-23 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-24 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa 2-25 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-26 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa 2-27 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-28 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-29 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-30 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-31 a HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-32 a HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-33 a HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-34 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-35 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 2-36 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

Anexa nr 3 la HCL nr 120_16 iunie 2009descarca

16 June 2009

22 May 2009

Priveşte : Aprobarea planului urbanistic de detaliu ( P.U.D. ) privind « CONSTRUIRE RESTAURANT » în municipiul Alexandria-Padurea Vedea

22 May 2009

Priveşte: aprobarea preluării în facturare individuală de către S.C. Terma Serv S.R.L. Alexandria a energiei termice furnizate.

22 May 2009

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, nr. 63, cu destinatia activitati comerciale

22 May 2009

Priveste: organizarea si desfasurarea licitatiei publice privind procurarea si montarea de echipamente pentru reducerea consumului de energie electrica la institutii publice din municipiul Alexandria, prin contract credit furnizor.

22 May 2009

Priveste : inchirierea prin licitatie publica a unor mijloace de transport apartinand municipiului Alexandria

22 May 2009

Priveste: restrictionarea accesului cu animale si vehicule cu tractiune animala, intre orele 2100-0600, in perimetrul culturilor agricole de pe raza municipiului Alexandria

Parteneri