Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

10 September 2021

Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitaţi de ȋnvătămant cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unitaţi admnistrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2021

10 September 2021

Priveşte: modalitatea de atribuire a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Alexandria

10 September 2021

Priveste: modificarea și completareaProgramului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria

10 September 2021

Privește: aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile – zona bloc V10”

29 August 2021

Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Florin-Vespasian Vasilică

29 August 2021

Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Ioana Lupu-Calotă.

18 August 2021

Priveşte: modificarea HCL 263/2020 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului public de interes local Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria

18 August 2021

Privește: aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în instanță pentru Municipiul Alexandria în dosarul nr.64708/3/2011**

18 August 2021

Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Ion Creangă, zona CEC vechi

18 August 2021

Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, zona bl. 1605

Parteneri