Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 March 2021

Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni

29 March 2021

Priveste: închirierea prin licitatie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, zona bl. 401

29 March 2021

Privește: aprobarea acordului proprietarului în vederea organizării de șantier la obiectivul de investiții “CL 10-Extinderea si reabilitarea reţelelor de distribuţie si a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare ape uzate în aglomerările Alexandria, Zimnicea si Videle “, de către SC POLL ALEX CONS TRANS SRL pe terenul în suprafață de 462 mp, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria pe perioada execuției lucrărilor

29 March 2021

Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada Ion Creangă, zona Modern

29 March 2021

Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31453, situat în str. Dunării, nr. 281 M

29 March 2021

Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31451, situat în str. Dunării, nr. 281 O

29 March 2021

Privește:vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31695, situat în str.Libertăţii, zona bloc I1

29 March 2021

Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31642, situat în str. Dunării, ZONA BLOC L30

29 March 2021

Priveşte: declararea ca bunuri aparţinând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

29 March 2021

Priveşte: declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unei cote părți de teren aferentă unei unității locative din Bl.105, str.Alexandru Ghica aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

Parteneri