Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

10 September 2020

Privind: aprobarea cofinanțării, a contractului cadru de cofinanțare și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizării obiectivului de investiții ,,Extinderea rețelei electrice de distribuție medie tensiune și joasă tensiune PTAB 6063 din zona fostei unități militare, municipiul Alexandria, județul Teleorman”

10 September 2020

Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020în Municipiul Alexandria

10 September 2020

Priveşte: incheierea Protocolului de Colaborare intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu ASOCIATIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” in vederea implementarii proiectului „ Descopera Rowmania” in municipiul Alexandria

10 September 2020

Privește: atribuirea de denumire a unei străzi din municipiul Alexandria

10 September 2020

Privește: trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz, casării acestora

10 September 2020

Privește: schimbarea de destinație a unor construcții, în vederea desființării acestora, din cadrul imobilului aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Viitorului, nr. 78, în care funcționează Liceul Teoretic Alexandru Ghica

10 September 2020

Privește: scoaterea din funcțiune, valorificarea și, după caz, casarea unor construcții aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria din cadrul imobilului situat în strada Libertății, nr. 69, în care funcționează Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu

10 September 2020

10 September 2020

Priveste: aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numarului de personal şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului public de interes local Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria

28 August 2020

Priveşte: aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenți pentru anul 2020

Parteneri