Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Documente de Organizare si Functionare Interna

06 March 2018

CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

17 June 2015

R E G U L A M E N T D E O R D I N E I N T E R I O A R A P R I M A R I A A L E X A N D R I A – 2015

09 June 2015

Regulamentul de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria

11 June 2014

02 January 2009

Regulamentul privind Organizarea si Functionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Mun. Alexandria

01 January 2009

Regulament Ordine Interioara Primaria Alexandria 2009

10 January 2008

Regulamentul de Organizare si functionare Primaria Municipiului Alexandria

08 December 1999

Statutul Functionarilor Publici – Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999

Parteneri