Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Arhitect Sef

01 August 2013

Autorizatii_de_Construire_IUL_2013

01 July 2013

Autorizatii_de_Construire_IUN_2013

01 June 2013

Autorizatii_de_Construire_MAI_2013

01 May 2013

Autorizatii_de_Construire_APR_2013

01 April 2013

Autorizatii_de_Construire_MAR_2013

25 March 2013

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL „Construire complex hotelier S+P+Mez+3E şi împrejmuire ”, municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 2L, jud. Teleorman (Click aici ptr. PUZ)
Iniţiator: S.C. EDMA S.R.L., cu sediul în mun. Alexandria, str. Dunării, bl. F3, sc. A, ap. 7, jud. Teleorman. Elaborator: S.C. ALCIS S.R.L. Alexandria, str. Dr. Stâncă, nr. 64-66, jud. Teleorman.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor complete ale propunerilor P.U.Z. disponibile la sediul Primăriei municipiului Alexandria – str. Dunării, nr. 139 în perioada 29.03.2013 – 15.04.2013, între orele 900 – 1200.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:
• etapa de consultare şi informare prin consultarea documentaţiei şi transmiterea de opinii şi sugestii;
• dezbaterea publică privind consultarea asupra propunerilor preliminare ale planului urbanistic zonal, care va avea loc în data de 16.04.2013, ora 1100 la sediul Primăriei mun. Alexandria.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în data de 17.04.2013 prin publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa: www.alexandria.ro.
Persoana responsabilă din partea autorităţii publice locale, pentru coordonarea informării şi consultării publicului este: dl. Mihail Mitroi – arhitect şef, telefon 0247/317732 sau 0247/317733 int. 113.

21 March 2013

Anunt intentie de elaborare PUZ

01 February 2013

Autorizatii_de_Construire_FEB_2013

01 January 2013

Autorizatii de Construire 2013

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL „Construire complex hotelier S+P+Mez+3E şi împrejmuire ”, municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 2L, jud. Teleorman (Click aici ptr. PUZ)

Iniţiator: S.C. EDMA S.R.L., cu sediul în mun. Alexandria, str. Dunării, bl. F3, sc. A, ap. 7, jud. Teleorman. Elaborator: S.C. ALCIS S.R.L. Alexandria, str. Dr. Stâncă, nr. 64-66, jud. Teleorman.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor complete ale propunerilor P.U.Z. disponibile la sediul Primăriei municipiului Alexandria – str. Dunării, nr. 139 în perioada 29.03.2013 – 15.04.2013, între orele 900 – 1200.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:

  • etapa de consultare şi informare prin consultarea documentaţiei şi transmiterea de opinii şi sugestii;
  • dezbaterea publică privind consultarea asupra propunerilor preliminare ale planului urbanistic zonal, care va avea loc în data de 16.04.2013, ora 1100 la sediul Primăriei mun. Alexandria.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în data de 17.04.2013 prin publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa: www.alexandria.ro.

Persoana responsabilă din partea autorităţii publice locale, pentru coordonarea informării şi consultării publicului este: dl. Mihail Mitroi – arhitect şef, telefon 0247/317732 sau 0247/317733 int. 113.

Parteneri