Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Dezbateri Publice

11 June 2015

Proces Verbal privind dezbaterea publică a proiectului de hotarare cu privire la „reglementarea regimului juridic contraventional pentru oprirea, stationarea, parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria si accesul pe anumite sectoare de drum”.

04 February 2015

Proces Verbal_privind dezbaterea publică a proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 2015

28 January 2015

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Alexandria pus in Dezbatere Publica in Data de 28.01.2015

21 November 2014

Minuta_incheiata in 13.11.2014, in urma dezbaterii publice si PROIECTUL DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015

08 October 2014

Proces Verbal_privind dezbaterea publică a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat sub autoritatea Municipiului Alexandria.

30 December 2013

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Municipiul Alexandria aduce la cunostinta publică Proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2014

16 December 2013

Proiect HCL Taxe si Impozite 2014

Parteneri