Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Dezbateri Publice

04 February 2016

Reguli și Măsuri de Aparare Impotriva Incendiilor la Nivelul Municipiului Alexandria

19 January 2016

Dezbatere Publica a Proiectului de Buget Local al Municipiului Alexandria pentru Anul 2016_Prezentare

14 January 2016

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, anunta astazi, 14.01.2016, organizarea unei dezbateri publice la Proiectul de buget local pe anul 2016.

31 December 2015

Dezbatere publica cu privire la: Proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2016

În conformitate cu prevederile art. 8 si art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata,, asteptăm opiniile, propunerile si sugestiile referitoare la acest proiect până la data de 14 ianuarie 2016, care pot fi transmise în scris prin postă la sediul Primariei municipiului Alexandria din str. Dunarii Nr. 139, prin fax la numărul de telefon 0247/317728 si prin e-mail la adresa primalex@alexandria.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon:

- 0247/317732, int. 163 persoană de contact Bolintineanu Mirela – inspector compatiment buget,

- 0247/317732 int. 173 persoana de contact Plosceanu Cristian – responsabil cu transparenta decizionala.

 

27 November 2015

Dezbatere publica cu privire la: aprobarea Strategiei Locale privind dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare din municipiul Alexandria pentru perioada 2015-2020.

25 October 2015

Minuta_Proiectul de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016.

28 September 2015

Proiectul de Hotarare de Consiliu local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 si expunerea de motive– initiativa Primarului Municipiului Alexandria

19 September 2015

Minuta Dezbaterii Publice din data de 10.09.2015 pentru Proiectul de Hotarare privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si a Regulamentului privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice

22 June 2015

Dezbatere Publica – Regulament Convietuire Sociala in municipiul Alexandria

11 June 2015

Proces Verbal privind dezbaterea publică a proiectului de hotarare cu privire la „reglementarea regimului juridic contraventional pentru oprirea, stationarea, parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria si accesul pe anumite sectoare de drum”.

Parteneri