Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Dezbateri Publice

20 September 2019

Proiect de hotarare cu privire la „aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitatie publica a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria în vederea parcării autovehiculelor”.

 

 

12 August 2019

Anunt dezbatere publica – proiect de hotarare cu privire la_aprobarea modalitatii de comercializare coroane funerare, sicrie si cruci in municipiul Alexandria

23 May 2019

Anunt dezbatere publica – regulament arhitect

19 April 2019

Proces Verbal încheiat in sedinta de dezbatere publica a proiectului de Buget Local al municipiului Alexandria pe anul 2019

12 April 2019

Minuta la Proiectul de Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020_dezbatere din data de 03.04.2019-

05 April 2019

Municipiul Alexandria, titular al proiectului ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Unirii’’ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman

04 April 2019

Revenim la anuntul nr.6354 din 22.03.2019, intrucat in mod eronat a fost mentionata data de 05.05.2019 in loc de 05.04.2019 pentru dezbaterea publica cu privire la proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L nr.57/02.10.2008 privind aprobarea regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria

02 April 2019

Proiect Regulament_privind administrarea si protejarea spaţiilor verzi din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiul Alexandria, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului

29 March 2019

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Municipiul Alexandria aduce la cunostinta publică Proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2019

22 March 2019

Anunt dezbatere publica_privire la modificarea si completarea H.C.L nr.57/02.10.2008 privind aprobarea regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria;_privire la modificarea si completarea H.C.L nr.57/02.10.2008 privind aprobarea regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria;

Parteneri