Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Dezbateri Publice

28 July 2021

PROCES VERBAL privind dezbaterea publică a proiectelor de hotărâri cu privire la “aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2021-2027, a Municipiului Alexandria” și “aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021-2027”

27 July 2021

Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la “modificarea anexei la HCL nr. 130/24.04.2019 privind Regulamentul de conviețuire socială în municipiul Alexandria”

18 June 2021

Anunț dezbatere publică – “aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2021-2027, a Municipiului Alexandria” și “aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021-2027, al Municipiului Alexandria”

15 April 2021

Proces verbal – dezbatere publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2021

14 April 2021

Proces Verbal al Proiectului de Hotarare de Consiliu local privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2022 si expunerea de motive– initiativa Primarului Municipiului Alexandria

09 April 2021

Prezentarea în Dezbatere Publică a Bugetul Local al Municipiului Alexandria pentru anul 2021

Vineri, 9 aprilie 2021,  ora 10°°, în Sala de Ședințe a Primăriei Municipiului Alexandria,  a avut loc dezbaterea publică a Proiectului de Buget al Municipiului Alexandria pentru anul 2021.

 

 

07 April 2021

Anunț dezbatere publică – Bugetul local al municipiului Alexandria 2021

24 March 2021

Anunț – proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021

 

04 March 2021

Anunț dezbatere publică_Proiectul de Hotarare de Consiliu local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 si expunerea de motive– initiativa Primarului Municipiului Alexandria

22 January 2021

Anunț dezbatere publică privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la „modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria”

Parteneri