Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Consiliul Local

23 April 2020

Minuta la proiectul de hotarare privind aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2021

13 March 2020

11 February 2020

Proces Verbal încheiat in sedinta de dezbatere publica a proiectului de Buget Local al municipiului Alexandria pe anul 2020

21 January 2020

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Municipiul Alexandria aduce la cunostinta publică Proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020 si poate fi consultat începând cu data de 21.01.2020 la sediul Primariei municipiului Alexandria si pe site www.alexandria.ro.

23 December 2019

Priveste: modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria

13 December 2019

MInuta la Proiectul de Hotarare privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2020

13 December 2019

Minuta la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Alexandria si a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, situate în extravilanul municipiului Alexandria

07 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2020

09 October 2019

Consultare Publica-Plan de Actiune Pentru Reducerea Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Parteneri