Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Consiliul Local

22 January 2021

Anunț dezbatere publică privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la „modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria”

22 January 2021

Anunț dezbatere publică privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la „modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 236/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a cimitirelor din Municipiul Alexandria”

02 November 2020

Anunt dezbatere publica a Proiectului de Hotarare de Consiliu local privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2021 si expunerea de motive– initiativa Primarului Municipiului Alexandria

 

 

23 April 2020

Minuta la proiectul de hotarare privind aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2021

13 March 2020

11 February 2020

Proces Verbal încheiat in sedinta de dezbatere publica a proiectului de Buget Local al municipiului Alexandria pe anul 2020

21 January 2020

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Municipiul Alexandria aduce la cunostinta publică Proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020 si poate fi consultat începând cu data de 21.01.2020 la sediul Primariei municipiului Alexandria si pe site www.alexandria.ro.

23 December 2019

Priveste: modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria

Parteneri