Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Consiliul Local

15 April 2021

Proces verbal – dezbatere publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2021

14 April 2021

Proces Verbal al Proiectului de Hotarare de Consiliu local privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2022 si expunerea de motive– initiativa Primarului Municipiului Alexandria

09 April 2021

Prezentarea în Dezbatere Publică a Bugetul Local al Municipiului Alexandria pentru anul 2021

Vineri, 9 aprilie 2021,  ora 10°°, în Sala de Ședințe a Primăriei Municipiului Alexandria,  a avut loc dezbaterea publică a Proiectului de Buget al Municipiului Alexandria pentru anul 2021.

 

 

07 April 2021

Anunț dezbatere publică – Bugetul local al municipiului Alexandria 2021

24 March 2021

Anunț – proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021

 

04 March 2021

Anunț dezbatere publică_Proiectul de Hotarare de Consiliu local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 si expunerea de motive– initiativa Primarului Municipiului Alexandria

22 January 2021

Anunț dezbatere publică privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la „modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria”

22 January 2021

Anunț dezbatere publică privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la „modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 236/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a cimitirelor din Municipiul Alexandria”

02 November 2020

Anunt dezbatere publica a Proiectului de Hotarare de Consiliu local privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2021 si expunerea de motive– initiativa Primarului Municipiului Alexandria

 

 

Parteneri