Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Compart. Resurse Umane

23 January 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Juridic – Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

23 January 2020

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Constatare Impunere Pesoane Fizice și Juridice – Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

23 January 2020

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta – consilier, clasa I, grad profesional superior

22 January 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice și Juridice – Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

21 January 2020

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Investiții Fonduri cu Finantare Externă –Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

21 January 2020

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Recuperare Creanțe și Executare Silită –Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

21 January 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Investiții cu Finanțare Externă – Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

21 January 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

16 January 2020

Rezultatul selectiei dosarelor juridic_23.01.2020

16 January 2020

Rezultatul selectiei dosarelor politist local_23.01.2020

Parteneri