Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Compart. Resurse Umane

03 February 2020

Concurs in vederea ocuparii postului de consilier juridic IAS–Serviciul Club Sportiv Municipal Alexandria

31 January 2020

Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta – Sef Birou – Birou Investitii Fonduri cu Finantare Interna

31 January 2020

Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta – Sef Birou – Biroul Investitii Fonduri cu Finantare Externa

31 January 2020

Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta – Sef Birou – Biroul Cancelarie Sisteme de Management

31 January 2020

Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta – Sef Birou – Biroul Achizitii Publice

30 January 2020

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea fincției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Externă – Direcția Tehnic Investiții

28 January 2020

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Control Comercial – Direcția Poliția Locală

27 January 2020

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Control Comercial –Direcția Poliția Locală

27 January 2020

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Juridic –Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

23 January 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Control Comercial – Direcția Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

Parteneri