Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Compart. Resurse Umane

04 May 2021

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante-consilier, clasa I grad profesional asistent-Birou Cancelarie Sisteme de Management-Compartiment Cancelarie Registratura

28 April 2021

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Birou Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

28 April 2021

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Birou Transport Local, Taximetrie, Autorizații Comerciale – Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

27 April 2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Birou Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic,Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

27 April 2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Birou Transport Local, Taximetrie, Autorizații Comerciale – Direcția Juridic,Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

26 April 2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de sef birou în cadrul Birou Recuperare Creante si Executare Silita- Direcția Juridic Comercial

23 April 2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacantă de șofer în cadrul Compartimentului Administrativ – Direcția Dispecerat, Administrativ

20 April 2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Transport Local, Taximetrie, Autorizații Comerciale – Direcția Juridic Comercial

20 April 2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic Comercial

15 April 2021

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Birou Consultanță pentru Investitori – Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

Parteneri