Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Compart. Resurse Umane

26 February 2020

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Domeniu Public și Privat – Direcția Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

26 February 2020

Concurs in vederea ocuparii postului de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Direcția Patrimoniu – Compartiment Cadastru

26 February 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Domeniu Public și Privat – Direcția Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

24 February 2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare in functia publica de Consilier Juridic IAS –Compartiment Juridic-Resurse Umane, din cadrul Club Sportiv Municipal Alexandria

14 February 2020

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea fincției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Domeniu Public și Privat – Direcția Patrimoniu

14 February 2020

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Investiții Fonduri cu Finantare Externă –Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

12 February 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Investiții Fonduri cu Finanțare Externă – Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

10 February 2020

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Control Comercial –Direcția Poliția Locală

10 February 2020

Concurs in vederea ocuparii postului de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Directia Impozite si Taxe Locale – Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice si Juridice

07 February 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Control Comercial – Direcția Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

Parteneri