Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Compart. Resurse Umane

19 May 2021

Rezultatul final la concursul de promovare în funcția publică de Șef Birou în cadrul Biroului Dispecerat – Direcția Dispecerat Administrativ din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

18 May 2021

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef Birou în cadrul Biroului Dispecerat – Direcția Dispecerat Administrativ din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

14 May 2021

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante – consilier, clasa I grad profesional superior – Birou Investitii Fonduri cu Finantare Interna

12 May 2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de srf birou în cadrul Biroului Dispecerat- Direcția Dispecerat Administrativ

11 May 2021

Rezultatul final la concursul de recrutare pentru funcția contractuală de șofer – Compartiment Administrativ – Direcția Dispecerat, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

06 May 2021

Rezultatul probei scrise_concursul de recrutare pentru funcția contractuală de șofer – Compartiment Administrativ – Direcția Dispecerat, Administrativ

06 May 2021

Rezultatul final_concursul de promovare în funcția publică de Șef Birou în cadrul Biroului Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic Comercial

04 May 2021

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef Birou în cadrul Biroului Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

04 May 2021

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie-consilier achizitii publice ,clasa I grad profesional debutant-Birou Achizitii Publice

Parteneri