Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Compart. Resurse Umane

13 March 2020

Rezultatul final_concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice și Juridice

11 March 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice și Juridice – Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

06 March 2020

Rezultatul final la concursul de promovare în funcțiile publice de Șef Birou în cadrul : Biroului Achiziții Publice – Direcția Tehnic Investiții ; Biroului Carcelarie Sisteme de Management ; Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă – Direcția Tehnic Investiții și Biroului Investiții Cu Finanțare Externă – Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

04 March 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în funcțiile publice de Șef Birou în cadrul : Biroului Achiziții Publice – Direcția Tehnic Investiții ; Biroului Carcelarie Sisteme de Management ; Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă – Direcția Tehnic Investiții și Biroului Investiții Cu Finanțare Externă – Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

03 March 2020

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic I AS în cadrul Clubului Municipal Alexandria

02 March 2020

Concurs de promovare in grad profesional, a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Alexandria ,Directiei Politia Locala si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor

02 March 2020

Rezultat contestatie la functia contractuala de consilier juridic I AS în cadrul Clubului Sportiv Municipal Alexandria

02 March 2020

Anunt de amanare a interviului pentru ocuparea functiei contractuale de consilier juridic I AS în cadrul Clubului Sportiv Municipal Alexandria

02 March 2020

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea fincțiilor publice de execuție vacante de: Șef Birou – Birou Achiziții Publice – Direcția Tehnic Investiții; Șef Birou – Birou Cancelarie Sisteme de Management; Șef Birou – Birou Investiții Fonduri cu Finanțare Internă – Direcția Tehnic Investiții; Șef Birou – Birou Investiții Fonduri cu Finanțare Externă – Direcția Tehnic Investiții

28 February 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția consilier juridic I AS în cadrul Clubului Sportiv Municipal Alexandria

Parteneri