Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Compart. Resurse Umane

06 May 2021

Rezultatul probei scrise_concursul de recrutare pentru funcția contractuală de șofer – Compartiment Administrativ – Direcția Dispecerat, Administrativ

06 May 2021

Rezultatul final_concursul de promovare în funcția publică de Șef Birou în cadrul Biroului Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic Comercial

04 May 2021

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef Birou în cadrul Biroului Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

04 May 2021

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie-consilier achizitii publice ,clasa I grad profesional debutant-Birou Achizitii Publice

04 May 2021

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante-consilier, clasa I grad profesional asistent-Birou Cancelarie Sisteme de Management-Compartiment Cancelarie Registratura

28 April 2021

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Birou Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

28 April 2021

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Birou Transport Local, Taximetrie, Autorizații Comerciale – Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

27 April 2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Birou Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic,Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

27 April 2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Birou Transport Local, Taximetrie, Autorizații Comerciale – Direcția Juridic,Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

26 April 2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de sef birou în cadrul Birou Recuperare Creante si Executare Silita- Direcția Juridic Comercial

Parteneri