Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Compart. Resurse Umane

26 February 2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice și Juridice – Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

26 February 2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de șofer în cadrul Compartimentului Administrativ – Direcția Dispecerat, Administrativ

26 February 2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Cadastru – Direcția Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

26 February 2021

Concurs in vederea ocuparii postului de consilier juridic, clasa I grad profesional principal, vacant in cadrul Directiei Juridic Comercial – Compartiment Juridic

26 February 2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de arhivar debutant în cadrul Compartimentului Cancelarie, Registratură – Birou Cancelarie, Sisteme de Management

24 February 2021

Concurs in vederea ocuparii postului de consilier, clasa I grad profesional debutant, vacant in cadrul Birou Consultanta pt Investitori

24 February 2021

Concurs in vederea ocuparii postului de consilier, clasa I grad profesional asistent, vacant in cadrul Birou Consultanta pt Investitori

24 February 2021

Concurs in vederea ocuparii postului de consilier, clasa I grad profesional asistent, vacant in cadrul Birou Consultanta pt Investitori

24 February 2021

Concurs in vederea ocuparii postului de referent, clasa III grad profesional superior, vacant in cadrul Biroului Investitii Fonduri cu Finantare Interna

18 February 2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea fincției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice și Juridice – Direcția Impozite și Taxe Locale

Parteneri