Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Cadrul legislativ de organizare

03 July 2019

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

29 June 2006

LEGEA Nr.273 din 29 iunie 2006 – privind finantele publice locale

02 December 2004

LEGEA Nr.554 din 2 decembrie 2004 – privind contenciosul administrativ

Parteneri