Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Liberul acces la Informatiile Publice

Numele si prenumele responsabilului pe Legea nr. 544/2001: Plosceanu Cristian

Adresa de contact: primalex@alexandria.ro / cristian.plosceanu@alexandria.ro

Modelul pentru cerere de informatii de interes public si modelele pentru reclamatii administrative, conform Hotararii Guvernului nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002:

 

Model cerere 544/2001

Model reclamatie 544/2001

 


Nr. 1400/18.01.2007

Liberul acces la informatiile de interes public – activitatea pe anul 2006

a) numarul total de solicitari de informatii de interes public: 55

b) numarul total de solicitari departajate pe domenii de interes:

- utilizarea banilor publici: 4

- modul de indeplinire a atributiilor institutiei publice: 5

- acte normative, reglementari: 38

- activitatea liderilor institutiei: 3

- iformatii privind modul de aplicare a legii: 4

- solicitari de informatii redirectionate: 1

c) numarul de solicitari rezolvate favorabil: 54

d) numarul de solicitari respinse: -

e) numarul de solicitari redirectionate: 1

f) numarul de solicitari adresate in scris: 55

- pe suport hartie: 54

- pe suport electronic: 1

g) numarul de solicitari adresate de persoane fizice: 14

h) numarul de solicitari adresate de persoane juridice: 41

i) numarul de reclamatii administrative: -

j) numarul de plangeri in instanta: -

k) compartimentul de acces liber la informatii nu are buget separat de venituri si cheltuieli;

l) sumele totale incasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public solicitate: 19,5 lei;

m) numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare: 80 persoane.


RAPORT

PE ANUL 2008 PRIVIND ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

1. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe:

- Programele defalcate nu au implicat alte cheltuieli decat cele curente ale aparatului Primariei Municipiului Alexandria.

2 . Date sintetice:

- Numarul total de solicitari in scris de informatii de interes public – 33

- Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli, etc.) – 9

- Modul de indeplinire a atributiilor institutiei publice – 4

- Acte normative, reglementari – 12

- Activitatea liderilor institutiei – 6

- Informatii privind modul de plicare a Legilor nr. 544/2001 – 1

- altele – 1

Din cele 33 solicitari:

- 29 au fost solutionate favorabi, iar 4 au fost redirectionate spre solutionare altor institutii publice.

Cele 33 solicitari, solutionate se impart in:

- 9 solicitari inregistrate adresate de persoane fizice;

- 24 solicitari inregistrate adresate de persoane juridice;

- 5 solicitari adresate verbal;

- 5 solicitari adresate pe suport electronic.

Costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice: – 0 lei (in bugetul Primariei Municipiului Alexandria nu au fost sume pentru activitatile prevazute de Legea nr. 544/2001).

Sumele totale incasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public solicitate – 84 lei

Numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – ducumentare – 50 pers.

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Parteneri