Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Legislație Națională

*ACTE:

ACTUL din 16 iunie 2020 – MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

ACTUL din 16 iunie 2020 MĂSURI pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

ACTUL din 16 iunie 2020 MĂSURI pentru creşterea capacităţii de răspuns

 

*ORDONANȚE MILITARE:

ORDONANTA MILITARA NR 1 din 17_03_2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri

ORDONANTA MILITARA NR 2 din 21_03_2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

ORDONANTA MILITARA NR 3 din 24_03_2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

ORDONANTA MILITARA NR 4 din 29_03_2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

ORDONANTA MILITARA NR 5 din 30_03_2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

ORDONANTA MILITARA NR 6 din 30_03_2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie

ORDONANȚĂ MILITARĂ NR 7 din 4 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚĂ MILITARĂ NR. 8 din 9 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 9 din 16 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 11 din 11 mai 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 12 din 13 mai 2020privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 

*DECRETE:

DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

DECRET nr. 196 din 17 martie 2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11 din 2020

DECRET 214 27_03_2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

DECRET 218 31_03_2020 privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare

DECRET 221 31_03_2020 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane

DECRET 222 31_03_2020 pentru promulgarea Legii privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

DECRET nr. 225 din 2 aprilie 2020 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011

DECRET nr. 230 din 3 aprilie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

DECRET nr. 233 din 3 aprilie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

DECRET nr. 235 din 3 aprilie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

DECRET nr. 236 din 3 aprilie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

DECRET nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

DECRET nr. 258 din 13 mai 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

 

*HOTĂRÂRI DE GUVERN:

HOTARARE 217 18_03_2020 pentru aplicarea Legii nr 19 din 2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor

HOTARARE 243 26_03_2020 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Galați, Argeș, Arad, Brașov, Brăila, Constanța, Dolj, Ilfov, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș și municipiul București

HOTĂRÂRE nr. 250 din 26 martie 2020 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

HOTARARE 252 30_03_2020 privind stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta pe teriotoriul Romaniei

HOTĂRÂRE nr. 269 din 2 aprilie 2020 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020

HOTĂRÂRE nr. 270 din 2 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

HOTĂRÂRE nr. 281 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

HOTĂRÂRE nr. 282 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

HOTĂRÂRE nr. 285 din 9 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar

HOTĂRÂRE nr. 329 din 23 aprilie 2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății

HOTĂRÂRE nr. 348 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

HOTĂRÂRE nr. 349 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

HOTĂRÂRE nr. 369 din 7 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

HOTĂRÂRE nr. 379 din 7 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020

HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

HOTĂRÂRE nr. 5 din 20 mai 2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HOTĂRÂRE nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HGR nr 615 pentru completarea anexei nr 3 la HG nr 531 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniai incepand cu data de 13 mai 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia

HGR 636 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 iunie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19

 

*LEGI:

LEGE 19 14_03_2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

Legea 19/2020 – forma sintetica pentru data 2020-05-17

LEGE 20 17_03_2020 pentru aprobarea OUG 11 din 2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei

LEGE 28 27_03_2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

LEGE 31 31_03_2020 pentru abrogarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare

LEGE 34 31_03_2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane

LEGE 35 31_03_2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

LEGE nr. 37 din 2 aprilie 2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011

LEGE nr. 42 din 3 aprilie 2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

LEGE nr. 45 din 3 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

LEGE nr. 47 din 3 aprilie 2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

LEGE nr. 48 din 3 aprilie 2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

LEGE nr. 52 din 13 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

LEGE nr. 59 din 19 mai 2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

LEGE nr. 60 din 19 mai 2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

 

*ORDONANȚE DE URGENȚĂ:

ORD DE URGENTA 1 21_01_1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 9 din 4 februarie 2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat

ORD DE URGENTA 11 04_02_2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei

ORD DE URGENTA 28 18_03_2020 pentru modificarea si completarea Legii nr 286 din 2009 privind Codul Penal

ORD DE URGENTA 29 18_03_2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare

Ordonanta urgenta 29/2020 – forma sintetica pentru data 2020-05-17

ORD DE URGENTA 30 18_03_2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei socialein contextul situatiei epidemiologice SARS-CoV-2

ORD DE URGENTA 34 26_03_2020 pentru modificarea si completarea OUG 1 din 1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 37 din 30 martie 2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 39 din 2 aprilie 2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 6 aprilie 2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 58 din 23 aprilie 2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 30 aprilie 2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 30 aprilie 2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 aprilie 2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 7 mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 mai 2020 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 7 mai 2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19

 

*NORME METODOLOGICE:

NORME METODOLOGICE din 25 martie 2020 de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug

NORME METODOLOGICE din 26 martie 2020 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat

NORME din 2 aprilie 2020de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

NORME METODOLOGICE din 6 aprilie 2020 de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

NORMA din 29 mai 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

NORMA din 29 mai 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

NORMA din 29 mai 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

 

*ORDINE DE MINIȘTRII:

ORDIN 1665 26_02_2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora

ORDIN 414 11_03_2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19

ORDIN 44 19_03_2020 pentru operationalizarea conducerii politiei locale de catre structurile MAI

ORDIN 50 20_03_2020 privind stabilirea unor masuri organizatorice necesare pentru respectarea izolarii la domiciliu, carantinarii si internarii

ORDIN 487 23_03_2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infectiei cu virusul SARS-CoV-2

ORDIN 1795 24_03_2020 privind instituirea unor masuri referitoare la deschiderea si repartizarea creditelor bugetare din bugetele componente ale bugetului general consolidat

ORDIN 791 24_03_2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2

ORDIN 497 25_03_2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr 414 din 2020

ORDIN nr. 1.801 din 25 martie 2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug

ORDIN 346 26_03_2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217 din 2020

ORDIN 503 26_03_2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr 487 din 2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infectiei cu virsul SARS-CoV-2

ORDIN 803 26_03_2020 privind stabilirea unor masuri aplicabile beneficiarilor programelor nationale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

ORDIN 842 26_03_2020 privind modificarea procedurii si a modalitatii de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor – ANCPI

ORDIN 1665 26_02_2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora

ORDIN 533 29_03_2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a Listei spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv

ORDIN 56 30_03_2020 privind desemnarea personalului competent sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni contraventionale pe perioada starii de urgenta

ORDIN 1816 31_03_2020 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți

ORDIN nr. 1.819 din 31 martie 2020 pentru modificarea și completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017

ORDIN 822 01_04_2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

ORDIN nr. 1.385 din 2 aprilie 2020 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare

ORDIN nr. 568 din 3 aprilie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2

ORDIN nr. 934 din 3 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, și pentru instituirea unor măsuri privind programele finanțate din Fondul pentru mediu

ORDIN nr. 570 din 6 aprilie 2020privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2)

ORDIN nr. 577 din 6 aprilie 2020 privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

ORDIN nr. 1.828 din 6 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri pentru înregistrarea persoanelor autorizate să dispună plăți din conturile instituțiilor publice la funcționalitățile sistemului național de raportare – Forexebug prin “Punctul Unic de Acces”

ORDIN nr. 1.839 din 8 aprilie 2020 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2020

ORDIN nr. 4.032 din 9 aprilie 2020 privind modificarea unor acte normative

ORDIN nr. 902 din 22 aprilie 2020 privind prorogarea termenului prevăzut la subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018

ORDIN nr. 1.207 din 22 aprilie 2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

ORDIN nr. 525 din 23 aprilie 2020 privind completarea Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 1.166/2019 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2020

ORDIN nr. 389 din 27 aprilie 2020 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

ORDIN nr. 987 din 27 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

ORDIN nr. 1.886 din 28 aprilie 2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM INVEST ROMÂNIA”, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020

ORDIN nr. 168 din 29 aprilie 2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare

ORDIN nr. 725 din 30 aprilie 2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19

ORDIN nr. 549/736/2020 privind aprobarea Recomandărilor necesar a fi avute în vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente

ORDIN nr. 66 din 6 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016

ORDIN nr. 753 din 7 mai 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

ORDIN nr. 68 din 7 mai 2020 pentru modificarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

ORDIN nr. 1926 din 7 mai 2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020

ORDIN nr. 767 din 8 mai 2020 privind aprobarea condiţiilor de funcţionare a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea intervenţiilor stomatologice de urgenţă, precum şi măsurile de prevenţie necesare în perioada stării de urgenţă determinate de epidemia de COVID-19

ORDIN nr. 769 din 8 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ

ORDIN nr. 4220 din 8 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ

ORDIN nr. 806 din 13 mai 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum şi a Regulamentului privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber

REGULAMENT din 13 mai 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se pot practica în aer liber

REGULAMENT din 13 mai 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente

ORDIN nr. 827 din 15 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

ORDIN nr. 829 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă

ORDIN nr. 832 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă

ORDIN nr. 1.730 din 15 mai 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

ORDIN nr. 2855 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

ORDIN nr. 583/842/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber

ORDIN nr. 1.958 din 18 mai 2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

PROCEDURA din 18 mai 2020 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

ORDIN nr. 4.307 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020

ORDIN nr. 4.317 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

ORDIN nr. 873 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi la nivelul unităţilor sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă

ORDIN nr. 1.347 din 25 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020

REGULAMENT din 7 ianuarie 2020 privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

ORDIN nr. 967 din 29 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

ORDIN nr. 601 din 29 mai 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum şi a activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi

ORDIN nr. 966 din 29 mai 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

ORDIN nr. 971 din 29 mai 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum şi a activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi

ORDIN nr. 1809 din 29 mai 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

ORDIN nr. 1810 din 29 mai 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

ORDIN nr. 1088 din 16 iunie 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, de tip mall, organizarea şi desfăşurarea activităţilor din sălile de pariuri sportive, în condiţii de securitate, precum şi pentru locaţiile în care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc

ORDIN nr. 1910 din 16 iunie 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, de tip mall, organizarea şi desfăşurarea activităţilor din sălile de pariuri sportive, în condiţii de securitate, precum şi pentru locaţiile în care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc

 

Parteneri