Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Componenta Consiliului Local

Consilierii Locali

NUMELE ȘI PRENUMELE
PARTIDUL
DATA ȘI ANUL NAȘTERII
ANGHEL GICĂPSD27.09.1962
AUGUSTIN IOANPSD12.04.1977
BROȘTENU MIOARA-ANDREEAPSD25.01.1976
CUREA GINA-GEORGETAPSD23.01.1973
DIN NELUPSD13.05.1959
EPURE HARALAMBIEPSD06.07.1981
GHICICĂ MARIAPSD23.08.1948
ILIE SORIN-GABRIELPSD06.07.1982
POTBĂNICEANU MARIAN-LIVIUPSD13.01.1981
COBÂRLIE SILVIAPSD15.12.1984
PETCU MARIAN-DRAGOSPSD04.07.1960
DONCEA BOGDAN-ALINPSD09.04.1977
STREINU MARIUSPSD27.03.1957
VOICILĂ FLOREAPSD01.01.1954
GRIGORE NICUȘORPNL15.06.1967
DUMITRAȘCU CĂTĂLIN-ALEXANDRUPNL13.05.1982
FLOREA LAURENȚIUPNL09.07.1977
MODRIGALĂ CONSTANȚA-CLAUDIAPNL06.08.1956
NĂDRAG GIGI-GABRIELPNL10.02.1976
PREDA CĂTĂLIN-IONUȚPNL12.06.1980
TITIRIȘCĂ FLORIN-NICUȘORPNL06.08.1970

 


Comisiile de specialitate


COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, PROTAŢIA MEDIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE


Preşedinte

COBÂRLIE SILVIA

Secretar

GHICICĂ MARIA

Membri

POTBĂNICENU MARIAN-LIVIU

AUGUSTIN IOAN

GRIGORE NICUȘOR

COMISIA PENTRU ACTIVITAŢI ECONOMICE, BUGET FINANŢE, SERVICII PUBLICE ŞI AGRICULTURA


Preşedinte

AUGUSTIN IOAN

Secretar

BROȘTEANU MIOARA-ANDREEA

Membri

EPURE HARALAMBIE

STREINU MARIUS

TITIRIȘCĂ FLORIN-NICUȘOR

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINEI PUBLICE ,RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI LIRETAŢILOR CETĂŢENILOR


Preşedinte

DIN NELU

Secretar

ANGHEL GICĂ

Membri

COBÂRLIE SILVIA

POTBĂNICEANU MARIAN-LIVIU

NĂDRAG GIGI-GABRIEL

COMISIA PENTRU ÎNVAŢĂMÎNT, SĂNĂTATE, CULTE, MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIA COPILULUI


Preşedinte

PETCU MARIAN-DRAGOȘ

Secretar

CUREA GINA-GEORGETA

Membri

DONCEA BOGDAN-ALIN

MODRIGALĂ CONSTANȚA-CLAUDIA

DUMITRAȘCU CĂTĂLIN-ALEXANDRUA

COMISIA PENTRU ACTIVITAŢI CULTURALE, SPORT ŞI TURISM


Preşedinte

VOICILĂ FLOREA

Secretar

ILIE SORIN-GABRIEL

Membri

DIN NELU

FLOREA LAURENȚIU

PREDA CĂTĂLIN-IONUȚ

Parteneri