Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

24 March 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 5919/24.03.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii  Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul concesionarii unui teren de 41,65 mp., apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in Str. Cuza Voda, zona bloc 701A, perioada de concesionare 15 de ani.

Licitatia va avea loc in data de 30.04.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in preziua licitatiei, orele 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana si vor cuprinde : dovada achitarii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal) inclusiv catre serviciile publice subordonate Consiliului Local, certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie, copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare, statut societate), scrisoare de bonitate bancara, ultimul bilant contabil, capacitate financiara  demonstrata (ultima balanta de verificare contabila).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 08.05.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Directia de Dezvoltare Locala, tel. 0247/317732, int. 117, fax. 0247/317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 25.04.2008″

24 March 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 5810/24.03.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii  Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul concesionarii unui teren de 3.591,00 mp., apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat pe DJ 504 Alexandria – Cernetu, perioada de concesionare 49 de ani.

Licitatia va avea loc in data de 30.04.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in preziua licitatiei, orele 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana si vor cuprinde : dovada achitarii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal) inclusiv catre serviciile publice subordonate Consiliului Local, certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie, copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare, statut societate), scrisoare de bonitate bancara, ultimul bilant contabil, capacitate financiara  demonstrata (ultima balanta de verificare contabila).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 08.05.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Directia de Dezvoltare Locala, tel. 0247/317732, int. 117, fax. 0247/317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 25.04.2008″

20 March 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 5162/20.03.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii Nr. 139, cod fiscal 465660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in Str. Independentei , Nr.48.

Licitatia va avea loc in data de 08.04.2008 orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Str. Dunarii, Nr. 139 si se va repeta in zilele de 16.04.2008, orele 10.00 si 23.04.2008, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, tel. 0247/317732 int. 117.”

19 March 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 5491/19.03.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii  Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul concesionarii unui teren de 8.670,00 mp., apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in Str. Viilor, Nr. 2-zona SEMROM, perioada de concesionare 25 de ani.

Licitatia va avea loc in data de 16.04.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in preziua licitatiei, orele 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana si vor cuprinde : dovada achitarii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal) inclusiv catre serviciile publice subordonate Consiliului Local, certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie, copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare, statut societate), scrisoare de bonitate bancara, ultimul bilant contabil, capacitate financiara  demonstrata (ultima balanta de verificare).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 30.04.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Directia de Dezvoltare Locala, tel. 0247/317732, int. 117, fax. 0247/317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 10.04.2008″

11 March 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 5203/11.03.2008

Primaria Municipiului Alexandria, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor terenuri in suprafata totala de 872.00 mp.(trei loturi) si a unui spatiu in suprafata de 53.89 mp, apartinand domeniului public de interes local, situate in Municipiul Alexandria, Str. Dunarii, Nr. 281 – Zona Fruleg.

Licitatia va avea loc in ziua de 25.martie.2008, orele 10,00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Str. Dunarii Nr. 139 si se va repeta in zilele de 01.aprilie.2008 si 08.aprilie.2008, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatiile suplimentare se pot obtine la Directia de Dezvoltare Locala.

11 March 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 3470/11.03.2008

Primaria Municipiului Alexandria, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unui teren in suprafata de 46.00 mp. apartinand domeniului public de interes local, situat in Municipiul Alexandria, Str. Ion Creanga, Nr. 50A, Poz. 1.

Licitatia va avea loc in ziua de 25.martie.2008, orele 10,00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Str. Dunarii Nr. 139 si se va repeta in zilele de 01.aprilie.2008 si 08.aprilie.2008, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatiile suplimentare se pot obtine la Directia de Dezvoltare Locala.

15 January 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 612/15.01.2008

Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul  in str. Dunarii, nr. 139, organizeaza  licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in str. Viilor, nr. 3.

Licitatia va avea loc in data de 05.02.2008, orele 10.00, la sediul Primariei Municipiuilui Alexandria, str. Dunarii ,nr. 139 si se va repeta in zilele de 12.02.2008, orele 10.00 si 19.02.0008, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Municipiului Alexandria.

15 January 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 611/15.01.2008

Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul  in str. Dunarii, nr. 139, organizeaza  licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in  ZONA SEVICE AURO – I.C.I.L.

Licitatia va avea loc in data de 05.02.2008, orele 10.00, la sediul Primariei Municipiuilui Alexandria, str. Dunarii ,nr. 139 si se va repeta in zilele de 12.02.2008, orele 10.00 si 19.02.0008, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Municipiului Alexandria.

15 January 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 24909/15.01.2008

Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul  in str. Dunarii, nr. 139, organizeaza  licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in str. Bucuresti – zona Terasa Vedea.

Licitatia va avea loc in data de 05.02.2008, orele 10.00, la sediul Primariei Municipiuilui Alexandria, str. Dunarii ,nr. 139 si se va repeta in zilele de 12.02.2008, orele 10.00 si 19.02.0008, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Municipiului Alexandria.

19 December 2007

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 25552/19.12.2007

“Primaria Municipiuli Alexandria, cu sediul in str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul cocesionarii unui teren in suprafata de 34.05 mp, apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria situat in str. Dunarii, parterul blocului 1604, perioada de concesionare 25 ani.

Licitatia va avea loc in data de 29.01.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in data de 28.01.2008, orele 16.00, intr-un singur exemplar si vor cuprinde: dovada achiatrii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal), incluiv catre serviciile publice subordonate; certificat de atestare fiscla eliberat de Directia Generala a Finatelor Publice, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie; copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare; satatut sociaetate; scrisoare de bonitate bancara; ultimul bilant contabil; capaciatea financiara demonstrata; ultima balanta de verificare contabila).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 05.02.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiuli Alexandria, Directia de Dezvolatre Locala, tel: 0247/3177732, int. 117, fax 0247/317728″

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la 22.01.2008.

Parteneri