Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

15 January 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 611/15.01.2008

Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul  in str. Dunarii, nr. 139, organizeaza  licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in  ZONA SEVICE AURO – I.C.I.L.

Licitatia va avea loc in data de 05.02.2008, orele 10.00, la sediul Primariei Municipiuilui Alexandria, str. Dunarii ,nr. 139 si se va repeta in zilele de 12.02.2008, orele 10.00 si 19.02.0008, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Municipiului Alexandria.

15 January 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 24909/15.01.2008

Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul  in str. Dunarii, nr. 139, organizeaza  licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in str. Bucuresti – zona Terasa Vedea.

Licitatia va avea loc in data de 05.02.2008, orele 10.00, la sediul Primariei Municipiuilui Alexandria, str. Dunarii ,nr. 139 si se va repeta in zilele de 12.02.2008, orele 10.00 si 19.02.0008, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Municipiului Alexandria.

19 December 2007

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 25552/19.12.2007

“Primaria Municipiuli Alexandria, cu sediul in str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul cocesionarii unui teren in suprafata de 34.05 mp, apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria situat in str. Dunarii, parterul blocului 1604, perioada de concesionare 25 ani.

Licitatia va avea loc in data de 29.01.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in data de 28.01.2008, orele 16.00, intr-un singur exemplar si vor cuprinde: dovada achiatrii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal), incluiv catre serviciile publice subordonate; certificat de atestare fiscla eliberat de Directia Generala a Finatelor Publice, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie; copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare; satatut sociaetate; scrisoare de bonitate bancara; ultimul bilant contabil; capaciatea financiara demonstrata; ultima balanta de verificare contabila).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 05.02.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiuli Alexandria, Directia de Dezvolatre Locala, tel: 0247/3177732, int. 117, fax 0247/317728″

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la 22.01.2008.

Parteneri