Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

17 October 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 21730/17.10.2008

“Primaria municipiului Alexandris, cu sediul in Str. Dunarii, Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica ,in scopul inchirierii unui teren apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, bl. F3, sc. A, parter si un teren situat in str. Dunarii, nr. 17, bl. M16, parter.

Licitatia va avea loc in data de 27.11.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandri, Str. Dunarii, Nr. 139, si se va repeta in zilele de 04.12.2008 si de 11.12.2008, in caz de neadjudecare”.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732 int. 117.

16 August 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 16767/16.08.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii  Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul concesionarii unui teren in suprafata de 39.87 mp., apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in Str. Libertatii , zona bloc K2, perioada de concesionare 25 de ani.

Licitatia va avea loc in data de 09.10.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in preziua licitatiei, orele 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana si vor cuprinde : dovada achitarii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal) inclusiv catre serviciile publice subordonate Consiliului Local, certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie, copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare, statut societate), scrisoare de bonitate bancara, ultimul bilant contabil, capacitate financiara  demonstrata (ultima balanta de verificare contabila).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 16.10.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Directia Administrare Valorificare Patrimoniu, tel. 0247/317732, int. 117, fax. 0247/317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 06.10.2008″

12 June 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 10722/12.06.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii  Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul concesionarii unui teren de 24.00 mp., apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in Str. Dunarii , zona bloc 1605, perioada de concesionare 15 de ani.

Licitatia va avea loc in data de 08.07.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in preziua licitatiei, orele 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana si vor cuprinde : dovada achitarii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal) inclusiv catre serviciile publice subordonate Consiliului Local, certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie, copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare, statut societate), scrisoare de bonitate bancara, ultimul bilant contabil, capacitate financiara  demonstrata (ultima balanta de verificare contabila).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 15.07.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Directia de Dezvoltare Locala, tel. 0247/317732, int. 117, fax. 0247/317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 02.07.2008″

29 May 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 9906/29.05.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii  Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul concesionarii unui teren de 38.80 mp., apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in Str. Bucuresti , Nr94, zona bloc 221, sc. A,  perioada de concesionare 15 de ani.

Licitatia va avea loc in data de 24.06.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in preziua licitatiei, orele 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana si vor cuprinde : dovada achitarii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal) inclusiv catre serviciile publice subordonate Consiliului Local, certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie, copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare, statut societate), scrisoare de bonitate bancara, ultimul bilant contabil, capacitate financiara  demonstrata (ultima balanta de verificare contabila).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 1.07.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Directia de Dezvoltare Locala, tel. 0247/317732, int. 117, fax. 0247/317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 16.06.2008″

29 May 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 9906/29.05.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii  Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul concesionarii unui teren de 38.80 mp., apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in Str. Bucuresti , Nr94, zona bloc 221, sc. A,  perioada de concesionare 15 de ani.

Licitatia va avea loc in data de 24.06.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in preziua licitatiei, orele 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana si vor cuprinde : dovada achitarii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal) inclusiv catre serviciile publice subordonate Consiliului Local, certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie, copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare, statut societate), scrisoare de bonitate bancara, ultimul bilant contabil, capacitate financiara  demonstrata (ultima balanta de verificare contabila).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 1.07.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Directia de Dezvoltare Locala, tel. 0247/317732, int. 117, fax. 0247/317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 16.06.2008″

13 May 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 8811/13.05.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii  Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul concesionarii unui teren de 1.745,47 mp., apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in Str. Viilor , Nr15, perioada de concesionare 25 de ani.

Licitatia va avea loc in data de 04.06.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in preziua licitatiei, orele 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana si vor cuprinde : dovada achitarii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal) inclusiv catre serviciile publice subordonate Consiliului Local, certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie, copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare, statut societate), scrisoare de bonitate bancara, ultimul bilant contabil, capacitate financiara  demonstrata (ultima balanta de verificare contabila).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 11.06.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Directia de Dezvoltare Locala, tel. 0247/317732, int. 117, fax. 0247/317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 30.05.2008″

13 May 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 8810/13.05.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii  Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul concesionarii unui teren de 1.387,06 mp., apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in Str. Viilor , Nr15A, perioada de concesionare 25 de ani.

Licitatia va avea loc in data de 04.06.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in preziua licitatiei, orele 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana si vor cuprinde : dovada achitarii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal) inclusiv catre serviciile publice subordonate Consiliului Local, certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie, copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare, statut societate), scrisoare de bonitate bancara, ultimul bilant contabil, capacitate financiara  demonstrata (ultima balanta de verificare contabila).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 11.06.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Directia de Dezvoltare Locala, tel. 0247/317732, int. 117, fax. 0247/317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 30.05.2008″

10 April 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 6770/10.04.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii  Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul concesionarii unui teren de 44,99 mp., apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in Str. Cuza Voda, zona bloc 701 D, perioada de concesionare 15 de ani.

Licitatia va avea loc in data de 15.05.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in preziua licitatiei, orele 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana si vor cuprinde : dovada achitarii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal) inclusiv catre serviciile publice subordonate Consiliului Local, certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie, copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare, statut societate), scrisoare de bonitate bancara, ultimul bilant contabil, capacitate financiara  demonstrata (ultima balanta de verificare contabila).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 22.05.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Directia de Dezvoltare Locala, tel. 0247/317732, int. 117, fax. 0247/317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 09.05.2008″

07 April 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 6769/07.04.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii  Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul concesionarii unui teren de 18,56 mp., apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in Str. Dunarii, zona bloc 911, perioada de concesionare 15 de ani.

Licitatia va avea loc in data de 15.05.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei Municipiului Alexandria pana in preziua licitatiei, orele 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana si vor cuprinde : dovada achitarii datoriilor financiare catre Primaria Municipiului Alexandria (certificat fiscal) inclusiv catre serviciile publice subordonate Consiliului Local, certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor, achitarea taxei de documentare si a garantiei de participare la licitatie, copie dupa actele de identificare ale agentului economic (certificat de inmatriculare, statut societate), scrisoare de bonitate bancara, ultimul bilant contabil, capacitate financiara  demonstrata (ultima balanta de verificare contabila).

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta in data de 22.05.2008, in aceleasi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Directia de Dezvoltare Locala, tel. 0247/317732, int. 117, fax. 0247/317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 09.05.2008″

28 March 2008

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 6163/28.03.2008

“Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii Nr. 139, cod fiscal Nr. 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria situat ia Str. Viilor, Nr. 1A.

Licitatia va avea loc in data de 11.04.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Str. Dunarii, Nr. 139, si se va repeta in zilele de 18.04.2008. orele 10.00 si 06.05.2008, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Mununicipiului Alexandria, Tel. 0247/317732, int. 117.”

Parteneri