Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

15 July 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 14697/10.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.151/27.05.2020, în scopul închirierii unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 și F13, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 în data de 18.08.2020, ora 13,00.
Oferta se depune până la data de 13.08.2020, ora 16;

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 04.08.2020.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

15 July 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15066/15.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 100/30.03.2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 594, 587, 588, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139, în data de 18.08.2020, zona bloc 594 – 587 –str. Dunării, începând cu ora 11.00;

Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).

Oferta se depune până la data de 13.08.2020, ora 16; 

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 04.08.2020. 

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

10 July 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 14624/10.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020 și H.C.L. nr. 100/30.03.2020 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în zona blocurilor 823, 911, 454, 306, 307, 359, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc în data de 13.08.2020, la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel: zona bloc 823 începând cu ora 11.00; zona bloc 911 începând cu ora 11.00; zona bloc 454 începând cu ora 11.00; zona bloc 306 începând cu ora 13.00; zona bloc 307 începând cu ora 13.00; zona bloc 358 – 359, începând cu ora 13.00.
Oferta se depune până la data de 10.08.2020, ora 16.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 03.08.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

06 July 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 13904/01.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020., în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în: zona bloc 1502, 1503, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 217, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139, astfel:
pentru zona bloc 1502 în data de 04.08.2020: începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 20; începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 21 – 25; pentru zona bloc 200 și 201 în data de 04.08.2020 începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 4 și
respectiv 2 – 8; pentru zona bloc 202 în data de 06.08.2020, începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 12; pentru zona bloc 202-203 în data de 06.08.2020, începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 4, 6, 7; pentru zona bloc 204-217 în data de 06.08.2020, începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 11; pentru zona bloc 205 și 207 în data de 11.08.2020 începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1, 2, 4-6 și respectiv 1 – 17; pentru zona bloc 208 în data de 11.08.2020, începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 12;
Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc 1502, până la data de 30.07.2020, ora 16;
pentru zona bloc 200, 201, până la data de 30.07.2020, ora 16;
pentru zona bloc 202, 202-203, 204-217, până la data de 03.08.2020, ora 16;
pentru zona bloc 205, 207, 208, până la data de 05.08.2020, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 22.07.2020, pentru zona bloc 1502, 200, 201. .
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 27.07.2020, pentru zona bloc 202, 202-203,204-217.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 28.07.2020, pentru zona bloc 205, 207, 208.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

24 June 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 13259/23.06.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 26 din_29 ianuarie 2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc F2,          pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:

în data de 20.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 42-47, 58-65, 68-70, începând cu ora 11.00;

în data de 20.07.2020 zona bloc F2 -  str. Dunării pentru pozițiile 16-21, începând cu ora 13.00;

în data de 20.07.2020 zona bloc F2 – T.Vladimirescu pozițiile 1-8, începând cu ora 13.00;

Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).

  Oferta se depune până la data de 16.07.2020, ora 16.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 10.07.2020.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

24 June 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 13258/23.06.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 26 din_29 ianuarie 2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc F3, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:

în data de 23.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 14-18, 71-74, 76-87, începând cu ora 11.00;

în data de 23.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 88-100, începând cu ora 13.00;

în data de 27.07.2020 zona bloc F3 -  str. Dunării pentru pozițiile 1,3,7-11,14,15 și zona bloc F3 – str. 1 Decembrie pozițiile 1-4, 6-12, începând cu ora 11.00;

în data de 27.07.2020 zona bloc F3 – str. 1 Decembrie pozițiile 13-28, începând cu ora 13.00;

Oferta se depune astfel:

pentru zona bloc F1-F2-F3, până la data de 21.07.2020, ora 16;

pentru zona bloc F3 – str. Dunării și F3 – str. 1 Decembrie, până la data de 23.07.2020, ora 16;

 Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 14.07.2020.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134

23 June 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 13085/22.06.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc F1, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:

în data de 15.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 1-13, 19-25, începând cu ora 11.00;

în data de 15.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 26-41, începând cu ora 13.00;

în data de 17.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 48, 50-57 și zona bloc F1-T.Vladimirescu pozițiile 1-8, începând cu ora 11.00;

în data de 17.07.2020 zona bloc F1- str. Libertății pentru pozițiile 1-14, începând cu ora 12.00;

Oferta se depune astfel:

pentru zona bloc F1-F2-F3, pozițiile 1-13, 19-41 până la data de 13.07.2020, ora 16;

pentru zona bloc F1-F2-F3, pozițiile 48, 50-57, zona bloc F1-T.Vladimirescu pozițiile 1-8, zona bloc F1- str. Libertății pozițiile 1-14, până la data de 15.07.2020, ora 16;

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 06.07.2020.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

23 June 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.13139/23.06.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.173/27.05.2020, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 1,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, zona Spitalului Județean Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de 17.07.2020 orele 10ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului  Alexandria, până la data de 15.07.2020, ora 1600

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu  Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.”

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 08.07.2020.

18 June 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 12834/18.06.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 143/27.05.2020, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 132,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 31187, situat în strada Dunării, Zona Fruleg.
Licitaţia va avea loc în data de 14.07.2020 ora 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 08.07.2020.

12 June 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 12297/11.06.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 141/27.05.2020, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui imobil, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26158, situat în strada Alexandru Ghica, nr.121A.
Licitaţia va avea loc în data de 07.07.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei
municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.”

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 01.07.2020.

Parteneri