Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

18 August 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 17774/17.08.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţii publice, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 151/27.05.2020., în scopul închirierii unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor I1, I2, I3, I4, I5, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
pentru zona bloc I 1 în data de 09.09.2020: începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 12;
pentru zona bloc I 2 în data de 09.09.2020: începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 10;
pentru zona bloc I 3 în data de 09.09.2020: începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 5;
pentru zona bloc I 4 în data de 09.09.2020: începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 15;
pentru zona bloc I 5 în data de 09.09.2020: începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 5.
Oferta se depune până la data de 07.09.2020, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 01.09.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

05 August 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15881/24.06.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţii publice, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.151/27.05.2020., în scopul închirierii unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor I13, I14, I15, I16, I17, I19, I24, I25, I26, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
pentru zona bloc I 13 în data de 31.08.2020: începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 20;
pentru zona bloc I 16 în data de 31.08.2020: începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 16;
pentru zona bloc I 17 în data de 03.09.2020: începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 15;
pentru zona bloc I 19 în data de 03.09.2020: începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 15;
Oferta se depune astfel: pentru zona I 13 și I 16 până la data de 25.08.2020, ora 16; pentru zona I 17 și I 19 până la data de 31.08.2020, ora 16.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 18.08.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

04 August 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.16569/03.08.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 200/29.06.2020, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 1458,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26181, situat în Şoseaua Drum de Centură.
Licitaţia va avea loc în data de 03.09.2020 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 27.08.2020.

04 August 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.16568/03.08.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 201/29.06.2020, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 61,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 25982, situat în strada Bucureşti, zona Bloc 212.
Licitaţia va avea loc în data de 01.09.2020 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 25.08.2020.

30 July 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.16308/30.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 194/29.06.2020, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 32,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 31152, situat în strada Dunării, zona bloc 587.
Licitaţia va avea loc în data de 27.08.2020 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 20.08.2020.

30 July 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.16307/30.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 197/29.06.2020, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 135,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Alexandru Ghica, nr.2P.
Licitaţia va avea loc în data de 26.08.2020 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 19.08.2020.

30 July 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.16306/30.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 198/29.06.2020, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 287,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Alexandru Ghica, nr. 107D.
Licitaţia va avea loc în data de 26.08.2020 orele 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 19.08.2020.

29 July 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.16189/29.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 193/29.06.2020, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 29,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 26426, situat în strada Constantin Brâncoveanu, nr. 55A.
Licitaţia va avea loc în data de 25.08.2020 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 19.08.2020.

29 July 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 16074/28.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 25/29.01.2020, și a Dispoziției Primarului nr. 1171/28.07.2020 privind închirierea prin licitaţie publică a unor copertine situate în zona blocurilor F1, F2, F3, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139, pentru zona bloc F1-F2-F3, în data de 19.08.2020, începând cu ora 11.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Oferta se depune pentru zona bloc F1-F2-F3, până la data de 17.08.2020, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 11.08.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

27 July 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15434/20.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 150/27.05.2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:

în data de 20.08.2020, zona bloc F6 – 1 Decembrie și zona bloc F13 – 1 Decembrie începând cu ora 11.00;
în data de 20.08.2020, zona bloc F6 – F7 – str.Dunării și zona bloc F6 – loc joacă începând cu ora 13.00;
în data de 25.08.2020 zona bloc F8 și zona bloc F8 – str. T. Vladimirescu începând cu ora 11.00;
în data de 25.08.2020 zona bloc F9 – F10, zona bloc F10 – F8 și zona bloc F 11, începând cu ora 13.00;
în data de 27.08.2020 zona bloc F 11 – str. T. Vladimirescu, zona bloc F 12 și zona bloc F 13, ora 11.00;
în data de 27.08.2020 zona bloc F 13 – F 12 – F11, începând cu ora 13.00;

Oferta se depune astfel:

până la data de 17.08.2020, ora 16, pentru zona bloc F6 – 1 Decembrie, zona bloc F13 – 1 Decembrie, zona bloc F6 – F7 – str. Dunării și zona bloc F6 – loc joacă;
până la data de 20.08.2020, ora 16 pentru zona bloc F8, zona bloc F8 – str. T. Vladimirescu, zona bloc F9 – F10, zona bloc F10 – F8 și zona bloc F 11;
până la data de 24.08.2020, ora 16 pentru zona bloc F 11 – str. T. Vladimirescu, zona bloc F 12, zona bloc F 13 și zona bloc F 13 – F 12 – F11.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 05.08.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu in cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

Parteneri