Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

10 September 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 21249 / 08.09.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 210 / 18.08.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 15,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Ion Creangă, zona CEC vechi.
Licitaţia va avea loc în data de 12.10.2021 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 07.10.2021, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004 - a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 05.10.2021.

10 September 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 21251/08.09.2021

,Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 209/18.08.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 11,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunarii, zona bloc 1605.
Licitaţia va avea loc în data de 12.10.2021 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 07.10.2021, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată contra-cost la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004 - a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 05.10.2021.

10 September 2021

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 21234/08.09.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, pentru închirierea copertinelor/terenurilor pentru construcția de copertine în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 194/18.06.2014, H.C.L. nr.181/27.06.2018, H.C.L. nr. 49/14.05.1998, H.C.L. nr. 346/24.11.2017 și H.C.L. nr. 151/27.05.2020, în vederea parcarii autovehiculelor, Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc în data de 07.10.2021, la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139, astfel:
începând cu ora 11.00, pentru zona bloc V1 –V10, zona bloc 704 -706, zona bloc I 3, zona bloc I 4, zona bloc I 16, zona bloc I 17, zona bloc I 19;
începând cu ora 13.00, pentru zona bloc 905, zona bloc 911, zona bloc 806-802, zona bloc 413, zona bloc 311, zona bloc 210, zona bloc 210-213, zona bloc 215-213, zona bloc 215, zona bloc L 4, zona bloc L6.
Oferta se depune până la data de 04.10.2021, ora 16.
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 27.09.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

03 September 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 20855 / 02.09.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 174 / 28.06.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 40,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Gheorghe Doja, zona OMV Petrom, Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman, nr. cadastral 31714 UAT.
Licitaţia va avea loc în data de 29.09.2021 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 27.09.2021, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Domeniu Public şi Privat-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 21.09.2021.

05 August 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 18919/05.08.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 190/26.07.2021, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 23376-C1-U9, situată în blocul F, strada Ion Creangă, zona Modern.
Licitaţia va avea loc în data de 02.09.2021 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 24.08.2021.

02 August 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 18600/02.08.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 173 / 28.06.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 9,72 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Cuza Voda, zona bloc 305, sc. F.
Licitaţia va avea loc în data de 25.08.2021 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 23.08.2021, ora 11:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004 - a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria , telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 16.08.2021.

02 August 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 18599/02.08.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 174 / 28.06.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 40,00mp, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Gheorghe Doja, zona OMV Petrom.
Licitaţia va avea loc în data de 25.08.2021 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 23.08.2021, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat–Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 16.08.2021.

20 July 2021

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 17674/20.07.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 221/28.10.2010, H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 100/30.03.2020, H.C.L. nr. 94/26.05.2010 și H.C.L. nr. 69/29.03.2021, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în amplasamentele zona bloc: D–E–BCR, 820 – PT15, BM6 – BM8, F9 – F10, 804 – 807, V3 – V4, V4 – V5, V1-V7, V9, F9 – F10, F13, 456, 450, I 25, 210, 211, 214, P+7, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
în data de 12.08.2021, zona bloc D – E – BCR, zona bloc 820 – PT 15, zona bloc BM 6 – BM 8, zona bloc 804 – 807, zona bloc F 9 – F10, începând cu ora 11.00;
în data de 12.08.2021, zona bloc F13, zona bloc 450, zona bloc 456, zona bloc I 25 începând cu ora 13.00;
în data de 26.08.2021, zona bloc V3-V4, zona bloc V4-V5, zona bloc V9, zona bloc V1-V7, începând cu ora 11.00;
în data de 26.08.2021, zona bloc 210-211, zona bloc 211, zona bloc 214, zona bloc P+7, începând cu ora 13.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc D – E – BCR, zona bloc 820 – PT 15, zona bloc 804 – 807, zona bloc BM 6 – BM 8, zona bloc F 9 – F 10, zona bloc F13, zona bloc 450, zona bloc 456, zona bloc I 25, până la data de 09.08.2021, ora 16;
pentru zona bloc V3-V4, zona bloc V4-V5, zona bloc V9, zona bloc V1-V7, zona bloc 210-211, zona bloc 211, zona bloc 214, zona bloc P+7, până la data de 23.08.2021, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 03.08.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

15 July 2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA_ANUNT NR. 17377 si 17379 din 15.07.2021

ANUNȚURI DE PUBLICITATE_15 IULIE 2021

25 June 2021

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15435/23.06.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţii publice, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 96/19.11.2008, H.C.L. nr.181/27.06.2018, H.C.L. nr. 346/24.11.2017, H.C.L. nr. 49/14.05.1998, privind închirierea unor copertine/terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc V1 – V10, zona bloc G1 – G3, zona bloc 704 – 706, zona bloc 806 – 802, sau în zona bloc 806 – 808, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139, astfel:
pentru zona bloc V 1 – V 10 în data de 22.07.2021, începând cu ora 11.00;
pentru zona bloc G 1 – G 3 în data de 22.07.2021, începând cu ora 11.00;
pentru zona bloc 704 – 706 în data de 22.07.2021, începând cu ora 13.00;
pentru zona bloc 806 – 802 în data de 22.07.2021, începând cu ora 13.00;
pentru zona bloc 806 – 808 în data de 22.07.2021, începând cu ora 13.00;
Oferta se depune până la data de 19.07.2021, ora 16;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 13.07.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

Parteneri