Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

04 June 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 13839/03.06.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 113 / 23.04.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 8,00mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, zona bloc 587, sc. A .
Licitaţia va avea loc în data de 30.06.2021 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 28.06.2021, ora 16.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria , telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 23.06.2021.

03 June 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 13801/03.06.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 77/29.03.2021, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 166,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31451, situat în strada Dunării, nr. 281O.
Licitaţia va avea loc în data de 06.07.2021 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 30.06.2021.

03 June 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 13800/03.06.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 78/29.03.2021, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 37,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31453, situat în strada Dunării, nr. 281M.
Licitaţia va avea loc în data de 06.07.2021 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 30.06.2021.

28 May 2021

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 12905/24.05.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.26/29.01.2020 și H.C.L.nr. 94/2010, în scopul închirierii unor terenuri  parţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, M8, M9, M2, 307 și 613, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
în data de 24.06.2021, începând cu ora 11.00 pentru zona bloc 500 – 501 – 503;
în data de 24.06.2021, începând cu ora 13,00 pentru zona bloc 500, zona bloc 504, zona bloc 505 și zona bloc 506;
în data de 01.07.2021, începând cu ora 11,00 pentru zona bloc 507 – 508;
în data de 01.07.2021, începând cu ora 11.00 pentru zona bloc M 8 – M 9 și zona bloc M 9;
în data de 01.07.2021, începând cu ora 13,00 pentru zona bloc M 2, zona bloc 613, zona bloc 307;
Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc 500 – 501 – 503, zona bloc 500, zona bloc 504, zona bloc 505 și zona bloc 506 până la data de 22.06.20121, ora 16;
pentru zona bloc 507 – 508, zona bloc M 8 – M 9, zona bloc M 9, zona bloc M 2, zona bloc 613, zona bloc 307, până la data de 28.06.2021, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 14.06.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

04 May 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 11101 /04.05.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 81_din_29.mar.2021, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 20,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, zona bloc 401.

Licitaţia va avea loc în data de 03.06.2021 orele 11:30 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului  Alexandria, până la data de 31.05.2021, ora 16:00.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei  Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 27.05.2021.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134

04 May 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 11100/ 04.05.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 38_din_24.feb.2021, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unor terenuri în suprafaţă de 80,00 mp, respectiv de 15,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Str. Mircea cel Bătrân, tronson 4, Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman, nr. cadastral 25610, respectiv în Str. Gheorghe Doja, tronson 3, Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman, nr. cadastral 26205.

Licitaţia va avea loc în data de 03.06.2021 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului  Alexandria, până la data de 31.05.2021, ora 16:00.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 27.05.2021.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei  Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat-Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.

27 April 2021

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 10782/27.04.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. nr. 221/28.10.2010, H.C.L. nr. 94/26.05.2010 și H.C.L. nr. 69/29.03.2021, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor D, E, F, G, 820 – PT 15, 804 – 807, BM 6 – BM 8, F 9 – F 10, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
în data de 20.05.2021 zona bloc D – E – BCR pentru pozițiile 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15, 18,19,20,21,22,23, începând cu ora 11.00;
în data de 20.05.2021 zona bloc D – E – BCR pentru pozițiile 25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42, 43, începând cu ora 13.00;
în data de 27.05.2021 zona bloc 820 – PT 15 pentru pozițiile 14,15,16,17,18 începând cu ora 11.00;
în data de 27.05.2021 zona bloc 804 – 807 pentru pozițiile 1,3,6,7,8,15, începând cu ora 11.00;
în data de 27.05.2021 zona bloc BM 6 – BM 8 pentru pozițiile 5,13,14, începând cu ora 11.00;
în data de 27.05.2021 zona bloc F 9 – F 10 pentru pozițiile 1,4,6,7,12,13,14,15,16,18,19, ora 13.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc D – E – BCR până la data de 17.05.2021, ora 16;
pentru zona bloc 820 – PT 15 până la data de 24.05.2021, ora 16;
pentru zona bloc 804 – 807 până la data de 24.05.2021, ora 16;
pentru zona bloc BM 6 – BM 8 până la data de 24.05.2021, ora 16;
pentru zona bloc F 9 – F 10, până la data de 24.05.2021, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 10.05.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

27 April 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 10769/27.04.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 16/29.01.2021, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 45,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31376, situat în strada Bucureşti, zona Dacia Service.
Licitaţia va avea loc în data de 27.05.2021 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 20.05.2021.

23 March 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7487 / 22.03.2021

,,Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 22 din 29.01.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 6,55 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Bucureşti, zona bloc 804, sc. D.
Licitaţia va avea loc în data de 20.04.2021 orele 11:20 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 16.04.2021, ora 14:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria , telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 13.04.2021.

23 March 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7486 /22.03.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 36 / 24.02.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 6,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Bucureşti, zona bloc 712 B, sc. A .
Licitaţia va avea loc în data de 20.04.2021 orele 11 :00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 16.04.2021, ora 14:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria , telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 13.04.2021.

Parteneri