Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

11 December 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 29685/11.12.2020

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 55/25.11.2020, organizeazã licitaţie publicã în scopul concesionării unui imobil (teren şi construcţie), aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 29656, situat în strada Av. Alexandru Colfescu, nr. 54. Perioada de concesionare este de 49 ani.
Licitaţia va avea loc la data de 14.01.2021, orele 10oo, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în preziua datei de licitaţie, orele 16oo, într-un singur exemplar în limba română.
Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile prevăzute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 07.01.2021.

11 December 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 29684/11.12.2020

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 56/25.11.2020, organizeazã licitaţie publicã în scopul concesionării unui imobil – teren în suprafaţă de 78,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 31170, situat în strada Dunării, zona bloc 401. Perioada de concesionare este de 49 ani.
Licitaţia va avea loc la data de 14.01.2021, orele 10oo, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în preziua datei de licitaţie, orele 16oo, într-un singur exemplar în limba română.
Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile prevăzute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 07.01.2021.

26 November 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.28026/26.11.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 201/29.06.2020, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 61,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 25982, situat în strada Bucureşti, zona BLOC 212.
Licitaţia va avea loc în data de 16.12.2020 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 10.12.2020.

17 October 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 23295/14.10.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 150/27.05.2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor I13, I14, I15, I16, I17, I18, I19, I20, I22, I23, I24, I25, I26, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
- în data de 12.11.2020, zona bloc I13 – I23 – Dunării, zona bloc I13, zona bloc I13 – I14, zona bloc I14 – 1 Decembrie, zona bloc I15, zona bloc I26, începând cu ora 11.00;
- în data de 12.11.2020, zona bloc I16, zona bloc I17, zona bloc I18 -Viitorului, zona bloc I18, începând cu ora 13.00;
- în data de 19.11.2020, zona bloc I19 , începând cu ora 11.00;
- în data de 19.11.2020, zona bloc I20, începând cu ora 13.00;
- în data de 26.11.2020, zona bloc I22 și zona bloc I22 – HCC, începând cu ora 11.00;
- în data de 26.11.2020, zona bloc I23 – I24 și zona bloc I23 – HCC, zona bloc I25, începând cu ora 13.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru vitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Oferta se depune astfel: până la data de 09.11.2020, pentru zona bloc I13 – I23 – Dunării, zona bloc I13, zona bloc I13 – I14, zona bloc I14- 1 Decembrie, zona bloc I15, zona bloc I16, zona bloc I17, zona bloc I18 -Viitorului, zona bloc I18, zona loc I26, ora 16;
până la data de 16.11.2020, pentru zona bloc I19 și zona bloc I20, ora 16;
până la data de 23.11.2020, pentru zona bloc I22 și zonz bloc I22 – HCC, zona bloc I23 – I24, zona bloc I23 – HCC, zona bloc I25, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 02.11.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

13 October 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 23120/13.10.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 151/27.05.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor copertine situate în zona bloc F8, F9, I1, I2, I3, I4, I5, I13, I16, I17, I19, destinate parcării de autovehicule.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139, astfel:
pentru zona bloc F 9 – F 8, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, în data de 05.11.2020, începând cu ora 11.00;
pentru zona bloc I 13, I 16, I 17, I 19, în data de 05.11.2020, începând cu ora 13.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Ofertele se depun la Registratura Primăriei mun. Alexandria până la data de 02.11.2020, ora 16.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 26.10.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

07 October 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 22381/05.10.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.150/27.05.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, în zona blocurilor F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 și F13.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
în data de 29.10.2020, zona bloc F6 – 1 Decembrie, zona bloc F6 – F7 – str.Dunării, zona bloc F6 – loc joacă, zona bloc F8, zona bloc F8 – str. T. Vladimirescu începând cu ora 11.00;
în data de 29.10.2020 zona bloc F9 – F10, zona bloc F10 – F8, zona bloc F 11, zona bloc F 11 – str. T. Vladimirescu, zona bloc F 12, zona bloc F 13, zona bloc F 13 – F 12 – F11, zona bloc F13 – 1 Decembrie începând cu ora 13.00;
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 27.10.2020, ora 16.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 21.10.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

25 September 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.21502/24.09.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 251/17.08.2020, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui imobil unui imobil Sală de Culturism în suprafaţă construită la sol de 269,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 25642, situat în strada Dunării, nr.49A, cvartal 79.
Licitaţia va avea loc în data de 20.10.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 16.10.2020, ora 16 00 .
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 12.10.2020.

15 September 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 20565/14.09.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 150/27.05.2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor I1, I2, I3, I4, I5, I6, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
în data de 08.10.2020, zona bloc I5 – I1 – str. Dunării, pozițiile 5,7,8,9,11,12,13, zona bloc I5 – I4, începând cu ora 11.00;
în data de 08.10.2020, zona bloc I5 – str. HCC, zona bloc I6 – str. HCC, începând cu ora 13.00;
în data de 15.10.2020, zona bloc I3, zona bloc I5 – I1 – str. Dunării pentru pozițiile 18,19,20,22,24,28, cu ora 11.00;
în data de 15.10.2020, zona bloc I3 – I2, începând cu ora 13.00;
în data de 22.10.2020, zona bloc I1 – str. 1 Decembrie pentru pozițiile 23,24,25,26,27, zona bloc I1, zona bloc I5 – I1 – str. Dunării pentru pozițiile 40,41,42,43,44,47,49,53,54, începând cu ora 11.00;
în data de 22.10.2020, zona bloc I2, zona bloc I5 – I1 – str. Dunării pentru pozițiile 29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39, începând cu ora 13.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc I5 – I1 – str. Dunării, pozițiile 5,7,8,9,11,12,13, zona bloc I5 – I4, zona bloc I5 – str. HCC, zona bloc I6 – str. HCC, până la data de 05.10.2020, ora 16;
pentru zona bloc I3, zona bloc I3 – I2, zona bloc I5 – I1 – str. Dunării pentru pozițiile 18,19,20,22,24,28, până la data de 12.10.2020, ora 16;
pentru zona bloc I1 – str. 1 Decembrie pentru pozițiile 23,24,25,26,27, zona bloc I1, zona bloc I5 – I1 – str. Dunării pentru pozițiile 40,41,42,43,44,47,49,53,54, zona bloc I2, zona bloc I5 – I1 – str. Dunării pentru pozițiile 29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39, până la data de 19.10.2020, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 28.09.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

27 August 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 18906/27.08.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020 și H.C.L. nr.100/30.03.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, în zona blocurilor F1, F2, F3, 1502, 200-208, 217, 823, 911, 454, 306, 307, 358, 594, 587.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc în data de 17.09.2020, ora 11ºº pentru zona blocurilor F1, F2, F3, 823, 911, 454, 306, 307, 358-359 și ora 13ºº pentru zona blocurilor 594-587, 1502, 200-205, 207, 208, 217, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 07.09.2020.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 15.09.2020, ora 16.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

27 August 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.18831/26.08.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 253/17.08.2020, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui imobil cu regim de înălţime P+1 etaj, compus din teren în suprafaţă totală de 444,00 mp., construcţia C1 în suprafaţă construită la sol de 405,00 mp. şi suprafaţă construită desfăşurată de 459,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31379, situat în strada Dunării, zona bl. 800.
Licitaţia va avea loc în data de 22.09.2020 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 16.09.2020.

Parteneri