Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

23 March 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7487 / 22.03.2021

,,Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 22 din 29.01.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 6,55 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Bucureşti, zona bloc 804, sc. D.
Licitaţia va avea loc în data de 20.04.2021 orele 11:20 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 16.04.2021, ora 14:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria , telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 13.04.2021.

23 March 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7486 /22.03.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 36 / 24.02.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 6,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Bucureşti, zona bloc 712 B, sc. A .
Licitaţia va avea loc în data de 20.04.2021 orele 11 :00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 16.04.2021, ora 14:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria , telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 13.04.2021.

23 March 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7485 / 22.03.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 37 / 24.02.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 20,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str.1 Mai, zona bloc B5.
Licitaţia va avea loc în data de 20.04.2021 orele 11:40 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 16.04.2021, ora 14:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat – Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria , telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 13.04.2021.

23 March 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7484 / 22.03.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 38 / 24.02.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri în suprafaţă de 80,00mp, respectiv de 15,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Str. Mircea cel Bătrân, tronson 4, Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman, nr. cadastral 25610, respectiv în Str. Gheorghe Doja, tronson 3, Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman, nr. cadastral 26205.
Licitaţia va avea loc în data de 20.04.2021 orele 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 16.04.2021, ora 14:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat-Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria , telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 13.04.2021.

12 March 2021

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 6576/11.03.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în: zona bloc 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, M8, M9, M2, M3, 307 și 613, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării, astfel:
în data de 08.04.2021, începând cu ora 11.00 pentru zona bloc 500 – 501 – 503;
în data de 08.04.2021, începând cu ora 13,00 pentru zona bloc 500 și 506;
în data de 15.04.2021, începând cu ora 11.00 pentru zona bloc 504, 504 – 505 și 505;
în data de 15.04.2021, începând cu ora 13,00 pentru zona bloc 507 – 508;
în data de 22.04.2021, începând cu ora 11.00 pentru zona bloc M 8 – M 9 și M 9;
în data de 22.04.2021, începând cu ora 13,00 pentru zona bloc M 2, M 3, 613, 307;

Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc 500 – 501 – 503, zona bloc 500, zona bloc 506, până la data de 05.04.2021, ora 16;
pentru zona bloc 504, zona bloc 504 – 505, zona bloc 505, zona bloc 507 – 508, până la data de 12.04.2021, ora 16;
pentru zona bloc M 8 – M 9, zona bloc M 9, zona bloc M 2, zona bloc M 3, zona bloc 613, 307, până la data de 19.04.2021, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 01.04.2021.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

19 February 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 4795/19.02.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 15/29.01.2021, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 227,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31494, situat în strada Şoseaua Turnu Măgurele, nr.6E.
Licitaţia va avea loc în data de 23.03.2021 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 16.03.2021.

19 February 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 4794/19.02.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 14/29.01.2021, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 2.384,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31461, situat în strada Alexandru Ghica, nr.107R.
Licitaţia va avea loc în data de 23.03.2021 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 16.03.2021.

19 February 2021

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 4793/19.02.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 16/29.01.2021, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 45,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31376, situat în strada Bucureşti, zona Dacia Service.
Licitaţia va avea loc în data de 23.03.2021 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 16.03.2021.

28 January 2021

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 2363/28.01.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 150/27.05.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri,  aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, în zona blocurilor I1, I2 I3, I4, I5, I6, I 13, I 14, I 15, I 16, I 17, I 18, I 19, I 20, I 22, I 23, I 24, I 25, I 26.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
în data de 18.02.2021, zona bloc I5 – I1 – Dunării, zona bloc I1, zona bloc I1 – str. 1 Decembrie, începând cu ora 11.00;
în data de18.02.2021, zona bloc I2, zona bloc I3, începând cu ora 13.00;
în data de 25.02.2021, zona bloc I 3 – I2 , zona bloc I5 – I4, începând cu ora 11.00;
în data de 25.02.2021, zona bloc I5 – str. HCC, zona bloc I6 – str. HCC, începând cu ora 13.00;
în data de 04.03.2021, zona bloc I13 – I23 – Dunării, zona bloc I13, zona bloc I13 – I14, zona bloc I14 – 1 Decembrie, zona bloc I15, zona bloc I16, începând cu ora 11.00;
în data de 04.03.2021, zona bloc I17, zona bloc I18 -Viitorului, zona bloc I18, începând cu ora 13.00;
în data de 11.03.2021, zona bloc I19, zona bloc I20, începând cu ora 11.00;
în data de 11.03.2021, zona bloc I22, zona bloc I22 – HCC și zona bloc I23 – HCC, începând cu ora 13.00;
în data de 18.03.2021, zona bloc I25, începând cu ora 11.00;
în data de 18.03.2021, zona bloc I23 – I24, I 26, începând cu ora 13.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc I5 – I1 – str. Dunării, zona bloc I1, zona bloc I1 – str. 1 Decembrie, zona bloc I2, zona bloc I3 până la data de 16.02.2021, ora 16;
pentru zona bloc I3 – I2, zona bloc I5 – I4, zona bloc I5 – str. HCC, zona bloc I6 – str. HCC până la data de 22.02.2021, ora 16;
pentru zona bloc I13 – I23 – Dunării, zona bloc I13, zona bloc I13 – I14, zona bloc I14 – 1 Decembrie, zona bloc I15, zona bloc I16, zona bloc I17, zona bloc I18 -Viitorului, zona bloc I18, până la data de 01.03.2021, ora 16;
pentru zona bloc I19, zona bloc I20, zona bloc I22, zona bloc I22 – HCC și zona bloc I23 – HCC până la data de 08.03.2021, ora 16;
pentru zona bloc I23 – I24, zona bloc I 25, zona bloc I 26 până la data de 15.03.2021, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 10.02.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

11 December 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 29685/11.12.2020

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 55/25.11.2020, organizeazã licitaţie publicã în scopul concesionării unui imobil (teren şi construcţie), aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 29656, situat în strada Av. Alexandru Colfescu, nr. 54. Perioada de concesionare este de 49 ani.
Licitaţia va avea loc la data de 14.01.2021, orele 10oo, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în preziua datei de licitaţie, orele 16oo, într-un singur exemplar în limba română.
Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile prevăzute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 07.01.2021.

Parteneri