Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

07 April 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 8123/07.04.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 428/19.12.2019, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 19 mp, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Sos.Tr. Magurele, zona bloc 589.

Licitaţia va avea loc în data de 29.04.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului  Alexandria, până la data de 27.04.2020, ora 1600 .

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu  Public sau Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 22.04.2020.

07 April 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 8124/07.04.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 427/19.12.2019, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 5 mp, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26120, situat în Piata Centrala, str. Constantin Brîncoveanu.

Licitaţia va avea loc în data de 29.04.2020 orele 11³º la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului  Alexandria, până la data de 27.04.2020, ora 1600 .

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu  Public si Privat – Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 22.04.2020.

13 March 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA-ANUNT

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman anunță amânarea organizarii  licitațiilor pentru închirierea unor copertine sau locuri de parcare în lunile martie și aprilie 2020, astfel:

Se amână organizarea licitațiilor publice până la o dată ce va fi comunicată ulterior, pentru următoarele licitații:

-            licitația anunțată pentru data de 17.03.2020, privind amplasamentele din zona bloc F1 și F2 – copertine;

-            licitația anunțată pentru data de 19.03.2020,  privind amplasamentele din zona bloc F3 – copertine;

-            licitația anunțată pentru data de 24.03.2020, privind amplasamentele din zona bloc 301-302, 304, 311, 401, 402, 404-401, 404-403, 406, 408, 410, 412, 413, 704,706 – copertine;

-            licitația anunțată pentru data de 25.03.2020, privind amplasamentele din zona bloc F1 – parcări;

-            licitația anunțată prntru data de 31.03.2020, privind amplasamentele din zona bloc F2 – parcări;

-            licitația anunțată pentru data de 02.04.2020, privind amplasamentele din zona bloc 1502, 1503, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 217 – parcări;

-            licitația anunțată pentru data de 08.04.2020, privind amplasamentele din zona bloc F3 – parcări;

 

Documentația (oferta) depusă și înregistrată pentru amplasamentele/pozițiile cu urmau a fi licitate rămâne valabilă pentru  următoarea licitație.

Anunțul privind organizarea licitațiilor va fi publicat atât pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria – www.alexandria.ro , cât şi în ziarul Teleormanul.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

12 March 2020

JUDETUL TELEORMAN PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 6540/12.03.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul in str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, in conformitate cu prevederile HCL Nr. 22 din_29.01.2020, organizeaza licitatie publica pentru vânzarea unei unitati locative, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 23376-C1-U7, situată in blocul F, strada Ion Creangă, zona Modern.

Licitația va avea loc in data de 07 aprilie 2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr.139.

Documentația de licitație poate fi studiata si achiziționata , contra cost, la sediul Primariei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitației se poate face contestație in condiț iile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obține la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int. 132.”

Clarificările privind licitația se pot obtine maxim pana la data de 31 martie 2020

09 March 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 6102/09.03.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 26 din_ 29.01.2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în: zona bloc         1502, 1503, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 217, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de 02.04.2020, ora 11ºº pentru zona bloc 1502, ora 12 ºº pentru zona blocurilor 200, 201, 202, 202-203, ora 13ºº pentru zona bloc 204-217, 205 207, 208, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 25.03.2020.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 31.03.2020, ora 16.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr./2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

04 March 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 5377/02.03.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 428/19.12.2019, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 19,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Sos. Tr. Magurele, zona bloc 589..

Licitaţia va avea loc în data de 26.03.2020 orele 11³º la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului  Alexandria, până la data de 24.03.2020, ora 1600

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu  Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 19.03.2020.

04 March 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 5379/02.03.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 426/19.12.2019, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 2,40 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunării, zona bl.B5(TRB5).

Licitaţia va avea loc în data de 26.03.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului  Alexandria, până la data de 24.03.2020, ora 1600

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu  Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 19.03.2020.

04 March 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 5378/02.03.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 427/19.12.2019, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 5,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piata Centrala, str. Constantin Brîncoveanu.

Licitaţia va avea loc în data de 26.03.2020 orele 12ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului  Alexandria, până la data de 24.03.2020, ora 1600

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu  Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 19.03.2020.

02 March 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 5328/02.03.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 194/18.06.2014 și H.C.L. nr. 346/24.11.2017, privind închirierea prin licitaţie publică a unor copertine situate în: zona bloc 301-302, 304, 311, 401, 402, 404-401, 404-403, 406, 408, 410, 412, 413, 704, 706, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de 24.03.2020, ora 11:00 pentru zona blocurilor 300, ora 11:30 pentru zona blocurilor 400, și ora 12:00 pentru zona blocurilor 704, 706, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 17.03.2020.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 19.03.2020, ora 16:00.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

24 February 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 4731/24.02.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în: zona bloc F3, zona bloc F3 – str. Dunării, zona bloc F3- str. 1 Decembrie, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de 08.04.2020, ora 11ºº pentru zona bloc F3, ora 12ºº, pentru zona bloc F3 – str. Dunării și ora 12:30 pentru zona bloc F3 –  str. 1 Decembrie, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 01.04.2020.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 06.04.2020, ora 16.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr./2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

Parteneri