Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Invatamant

La nivelul municipiului Alexandria funcţionează următoarele unităţi de învăţământ:
DenumireNumar
Gradinite13
Scoli8
Licee5
Colegii1
Scoli Speciale1
Scoli Profesionale1
Scoli Postliceale1
Cluburi Scolare Sportive1
Sali de clasa358
Laboratoare Scolare53
Internate (cu aproximativ 1,896 paturi)9

Numărul copiilor şi elevilor înscrişi în procesul de învăţământ în municipiul Alexandria: copii cuprinşi în grădiniţe: 1193; elevi clasele I-IV: 2414; elevi clasele V-VIII: 3106; elevi liceu: 5025; elevi şcoală profesională şi complementară: 1080; elevi înscrişi în învăţământ postliceal: 516; studenţi: 1353.

slide0006_image041

Totalul cadrelor didactice existente în Alexandria este de 869 acestea fiind repartizate astfel: personal didactic învăţământ preşcolar: 93 persoane; personal didactic învăţământ primar şi gimnazial: 403; personal didactic învăţământ liceal: 354; personal didactic în învăţământ postliceal: 14; personal didactic învăţământ universitar: 3.

În Alexandria au început să fie organizate sau înfiinţate instituţii de învăţământ superior în sistemul de stat ori particular. Astfel, începând cu anul universitar 1992 – 1993, funcţionează o filială a Universităţii “Spiru Haret” din Bucureşti, ca instituţie de învăţământ superior particular, ca formă superioară de învăţământ la distanţă. începând cu anul universitar 1999 – 2000 funcţionează Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, ca prelungire a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, ca formă superioară de învăţământ la distanţă.

slide0017_image043

Parteneri