Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Asezare Geografica

Oraşul Alexandria este situat, din punct de vedere geografic, la 47 m deasupra nivelului mării, în câmpia joasă a Burnasului şi în lunca râului Vedea, ce izvorăşte din dealurile de la nord de Piteşti şi se varsă în Dunăre, la vest de Turnu Măgurele.
Coordonatele geografice ale oraşului sunt: paralela nordică de 43° şi 38′ şi meridianul estic de 25° si 30″.

slide0012_image084 Aşezarea acestei localităţi într-o luncă joasă şi-a avut avantajele şi dezavantajele ei. Primul avantaj l-a constituit terenul mănos, cu sol din cernoziom ciocolatiu, foarte prielnic culturilor de cereale (grâu, porumb, floarea soarelui, bumbac, soia, ricin, cânepă, in şi sfeclă de zahăr) şi legumicultură. Reversul l-a constituit pânza de apă freatică aflată la 1,5-3 m adâncime, cu efectele sale: imposibilitatea filtrării naturale a apei şi inundaţii periodice în subsolurile caselor, precum şi lipsa curenţilor de aer verticali, care fac să se menţină multă vreme împrăfoşarea atmosferei din oraş. Clima este temperat continentală şi se caracterizează printr-un potenţial caloric ridicat, prin amplitudini mari ale temperaturii aerului, prin cantităţi reduse de precipitaţii, adeseori în regim torenţial, îndeosebi vara, precum şi frecvente perioade de secetă, cantitatea medie anuală de precipitaţii fiind de 550-600l/mp. Temperaturi maxime şi minime absolute au fost: 42,9° C (5 iulie 1916) şi 34,8° C (24-25 ianuarie 1942).

Vînturile predominante sunt cele de vest şi de est. Crivăţul bate din est mai ales în miezul iernii, iar Austrul, vântul dinspre sud şi sud-est, cu o frecvenţă mai redusă, este foarte uscat, fierbinte şi prevestitor de secetă.
în schimb, Băltăreţul, dinspre Lunca Dunării, este un vânt cald şi umed, favorabil dezvoltării vegetaţiei.
Datorită aşezării sale, oraşul Alexandria a fost şi continuă să fie un nod de căi de comunicaţie. Face legătura între capitala ţării, Bucureşti, şi multe dintre oraşele de provincie sau leagă aceste oraşe între ele: D.N. 6 leagă Bucureştiul, prin Alexandria, de Roşiorii de Vede, Caracal, Craiova, Timişoara; D.N. 52 leagă Alexandria de Turnu Magurele, Corabia, Calafat etc; D.N. 51 leagă Alexandria de Zimnicea; D.J. 504 leagă Alexandria de Piteşti şi Câmpulung; D.J. 601 leagă Alexandria, prin Găeşti, de Târgovişte; D.J. 506 face legatura între Alexandria şi Giurgiu. Distanţele în km între Alexandria şi principalele oraşe din zonă sunt: Alexandria – Bucureşti, 99 km; Alexandria – Piteşti, 100 km; Alexandria – Zimnicea, 40 km; Alexandria – Turnu Măgurele, 48 km.

Oraşul Alexandria se află pe linia ferată Roşiorii de Vede – Zimnicea, realizată la sfârşitul secolului trecut, când s-a construit şi gara, legându-l de un important nod de cale ferată, Roşiorii de Vede, prin care se poate ajunge la toate magistralele feroviare din ţară.

Parteneri