Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Administratia Publica

Autorităţile administraţiei publice locale sunt Consiliul local, ca autoritate deliberativă şi Primarul, ca autoritate executivă.

Consiliul local şi Primarul funcţionează ca autorităţi administrative autonome, iar atribuţiunile în rezolvarea problemelor publice din municipiu sunt reglementate de legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală.

Alexandria are un primar,un administrator public, 2 viceprimari şi 19 consilieri municipali.

primaria

Parteneri