JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL la HCL Nr. 38 / 26.04.2007

 

 

 

 

LISTA

 

cu elementele de indentificare ale terenului propus spre inchiriere

 

 

NR. CRT

 

AMPLASAMENTUL SPATIULUI PROPUS SPRE INCHIRIERE

SUPRAFATA

(M.P.)

DESTINATIA

PERIOADA DE INCHIRIERE

ANI

PRETUL

 

LEI/LUNAR

(RON)

OBS.

 

1.

Str. Dunarii, Zona bloc 1615, sc. A platforma betonata

40

Punct de colectare selectiva a D.E.E.E.

5

100

 

 

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                         Prof. Ioana PANAGORET