JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL la HCL Nr. 37 / 26.04.2007

 

 

 

 

LISTA

 

Cu elementele spatiului comercial propus

a fi inchiriat prin licitatie publica

 

NR. CRT.

 

ADRESA

IMBOLULUI

DESTINATIA

 

SUPRAFATA

M.P.

PERIOADA DE INCHIRIERE (ANI)

TARIF *

Pornire Licitatie

 

LEI / LUNA

1.

STR. SOSEAUA TURNU MAGURELE, (zona bl. 597-598)

COMERT, ALIMENTATIE PUBLICA, PRESTARI SERVICII

 

Sc = 86,50

5

77,00

 

 

Nota: 1* - Cuantumul chiriei este cel corespunzator, aprobat prin H.C.L., nr. 33 / 2006, privind aprobarea unor taxe si tarife;

2* - Cu obligativitatea intretirerii din toate punctele de vedere a 50% din sala de asteptare calatori tip terasa, in suprafata totala de 62,00 mp.

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                         Prof. Ioana PANAGORET