JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                                           ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                     la HCL Nr. 34 / 26.04.2007

 

 

 

 

LISTA

 

CU ELEMENTELE TERENURILOR

PROPUSE A FI INCHIRIATE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

NR. CRT.

 

ADRESA

TERENULUI

NR. POZ.

 

SUPRAFATA

M.P.

DESTINATIA

PERIOADA DE INCHIRIERE

(ANI)

CHIRIA

LEI / LUNA

VALOAREA $

LA DATA EVALUARII

- LEI -

1.

STRADA INDEPENDENTEI

ZONA CURATATORIEI

1

12

PRESTARI SERVICII

5

90,00

2,4704

2.

STRADA INDEPENDENTEI

ZONA CURATATORIEI

1

12

PRESTARI SERVICII

5

90,00

2,4704

3.

STRADA INDEPENDENTEI

ZONA CURATATORIEI

1

12

PRESTARI SERVICII

5

90,00

2,4704

4.

STRADA INDEPENDENTEI

ZONA CURATATORIEI

1

12

PRESTARI SERVICII

5

90,00

2,4704

 

 

 

 

     

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                                 Prof. Ioana PANAGORET