JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                                           ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                     la HCL Nr. 33 / 26.04.2007

 

 

 

 

LISTA

 

CU ELEMENTELE TERENULUI

PROPUS A FI INCHIRIAT PRIN LICITATIE PUBLICA

 

NR. CRT.

ADRESA

AMPLASAMENTULUI

SUPRAFATA

M.P.

PERIOADA DE INCHIRIERE

(ANI)

PROFILUL DE ACTIVITATE

OBS.

1.

Str. Libertatii, intersectie cu str. Bucuresti

Teren = 20,00 mp

5

Comert

 

 

 

Nota : Cuantumul chiriei este cel corespunzator aprobat prin H.C.L. nr. 33 / 2006

 

     

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                                 Prof. Ioana PANAGORET