Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Directia Tehnic Investitii

20 September 2017

Lista cu Cantitati de Lucrari_Bloc 209, str. Bucuresti, nr. 94

19 September 2017

Caiet de Sarcini_Elaborare Studiu de Fezabilitate Amenajare Curte Imobil

19 September 2017

Caiet de Sarcini_Expertiza tehnica sarpanta imobil

14 September 2017

Caiet de sarcini_SF racorduri la utilitati la Universitatea Valahia

04 September 2017

Caiet de Sarcini_Amenajare curte interioara Colegiul National Al.I.Cuza

22 August 2017

Caiet de Sarcini_Achizitie Produse

22 August 2017

Caiet de Sarcini_Sedinta Festiva a Consiliului Local Alexandria

21 August 2017

Caiet de Sarcini_Elaborare documentatie tehnico-economica

21 August 2017

Caiet de Sarcini_Achizitie masa servita in restaurant

21 August 2017

Model de Proces Verbal ptr Anuntul de Publicitate nr. 115440

Parteneri