Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Directia Tehnic Investitii

04 October 2016

Lista cu Cantitatile de Lucrari – Refacere Hidroizolatie Bloc S1

29 September 2016

Lista cu Cantitati de Lucrari de Reparatii

21 September 2016

Caiet se Sarcini Servicii de Cadastru si Topografie

14 September 2016

Caiet de Sarcini Produse de Protocol

09 September 2016

Lucrari de Reparatii la AP. 4, Bloc 200, Str. 1 Mai

08 September 2016

CAIET DE SARCINI

13 August 2013

INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin “cerere de oferte”

13 August 2013

REFERAT DE OPORTUNITATE privind achizitia publica a serviciilor de publicitate media in presa scrisa locala si nationala, radio local si televiziune locala

02 November 2012

Stadiul Lucrarilor Pentru Proiectul “Sistem Pentru Managementul Iluminatului Public in Municipiul Alexandria” la data de 22.NOV.2012

13 September 2012

Anunt Finalizarea Inplementarii Proiectului “Sistem pentru Managementul Iluminatului Public in Municipiul Alexandria

Parteneri