Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Directia Tehnic Investitii

08 September 2016

CAIET DE SARCINI

13 August 2013

INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin “cerere de oferte”

13 August 2013

REFERAT DE OPORTUNITATE privind achizitia publica a serviciilor de publicitate media in presa scrisa locala si nationala, radio local si televiziune locala

02 November 2012

Stadiul Lucrarilor Pentru Proiectul “Sistem Pentru Managementul Iluminatului Public in Municipiul Alexandria” la data de 22.NOV.2012

13 September 2012

Anunt Finalizarea Inplementarii Proiectului “Sistem pentru Managementul Iluminatului Public in Municipiul Alexandria

20 August 2012

Stadiul Lucrarilor Pentru Proiectul “Sistem Pentru Managementul Iluminatului Public in Municipiul Alexandria”

30 May 2012

Stadiul Lucrarilor Pentru Proiectul “Sistem Pentru Managementul Iluminatului Public in Municipiul Alexandria” la data de 30.MAI.2012

10 May 2012

Stadiul Lucrarilor Pentru Proiectul “Sistem Pentru Managementul Iluminatului Public in Municipiul Alexandria” la data de 10.MAI.2012

10 May 2012

Stadiul Lucrarilor Pentru Proiectul “Sistem Pentru Managementul Iluminatului Public in Municipiul Alexandria” la data de 10.MAI.2012

05 April 2012

Referat de Oportunitate

Parteneri