Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

09 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la stabilirea amplasamentului unui monument dedicat Centenarului Marii Uniri si acceptarea donatiei domnului Florea Gabriel

08 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea retelei stradale in Municipiul Alexandria: strada Alexandru Ghica, strada Mestesugari, strada Dunarii, strada Fabricii si Soseaua Turnu Magurele”;

08 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „O mai buna conexiune a oraselor Alexandria si Cherven Bryag la TEN-T”/ „Better conection of Alexandria and Cherven Bryag TEN-T”, programul Interreg VA Romania – Bulgaria 2014-2020

07 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de de proiect „reabilitare termica sediu Primaria”, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/7 REGIUNI, din bugetul local al Municipiului Alexandria;

07 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 12, bl. 100G, str. Dunarii, nr. 364 si schimbarea destinatiei acesteia din „locuinta din fondul locativ de stat” in „locuinta sociala”;

23 October 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Organizatia Salvati Copiii in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative

23 October 2018

Proiect de hotarare cu privire la: repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria

23 October 2018

Proiect de hotarare cu privire la: redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2018

23 October 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu Agentia Nationala Antidrog in vederea sustinerii unor actiuni de educare si constientizare

Parteneri