Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2018; -Proiect de hotarare

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la H.C.L. nr. 192/25.06.2015, privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate inchirierii, în Municipiul Alexandria

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei de prioritati

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.7, situată in blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, nr.13, situata in blocul S4, sc.B, str. Dunarii, ramasa disponibila in municipiul Alexandria

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat a unui imobil – cladire, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai nr. 107, bloc B9, sc. A, catre Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, dupa achizitie, pentru obiectivul de investitii “Modernizare spatii de agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”;

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

Parteneri