Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

26 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc 508

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat, prin PNDL, dupa achizitie pentru obiectivul de investitii “Modernizare spatii de agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 24.000.000 lei

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexa la HCL nr. 282/25 octombrie 2018, privind organizarea “Festivalului de colinde, traditii si obiceiuri de iarna – editia a IV-a”, in Municipiul Alexandria

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr. 6 Alexandria in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2018-2019;

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice a Gradinitei cu P.P. nr. 10 din sediul Gradinitei cu P.N. nr. 5 din str. Libertatii nr. 1 din municipiul Alexandria la internatul Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu” din dtr. Libertatii, nr. 69 din municipiul Alexandria;

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Municipiul Alexandria

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria

22 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2018 in Municipiul Alexandria

Parteneri