Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

28 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii ,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

28 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu S.C. ROFAL S.R.L ALEXANDRIA

28 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor din Romania in vederea realizarii in comun a unor proiecte culturale

26 November 2019

Proiect dehotarare cu privire la: vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 25650, situat in str. Constantin Brancoveanu, nr. 42-44

26 November 2019

Proiect dehotarare cu privire la: vanzarea prin licitatie publica a unei constructii apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situata in str. Agricultori, nr. 27A, cvartal 105

26 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Decembrie, nr. 172A.

26 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.10, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria

26 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea cesionarii de parti sociale ale SC TERMA SERV SRL, in faliment, la SC TRANSLOC PREST SRL catre SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL

26 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea cesionarii de parti sociale ale SC TERMA SERV SRL, in faliment, la SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL catre SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL.

Parteneri