Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

13 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica sediu primarie”, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/7 REGIUNI, din bugetul local al Municipiului Alexandria

27 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la: redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2018

27 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului sărbătorilor de iarnă pe raza municipiului Alexandria

27 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria

27 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial

27 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria si intocmirea listei de prioritati

26 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la punerea la dispozitia “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”, a terenurilor apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru constructiile noilor investitii aferente acestuia;

26 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman;

26 November 2018

Proiect de hotarare cu privire la vânzarea cu drept de preempţiune, a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe DJ 504 – Şos. Alexandria – Cernetu

Parteneri