Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

20 January 2017

Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, nr. 107, cu nr. cadastral 20547

20 January 2017

Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Cuza Voda, nr. 78B in CV 44, cu nr. cadastral 23233

20 January 2017

Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL nr. 120/16.06.2009 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

20 January 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 19, situata in blocul S1, sc. B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte

20 January 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a unitatii locative nr. 21 din blocul 704C, sc. A, str. Bucuresti

20 January 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de Martisor pe raza municipiului Alexandria

20 January 2017

Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu Asociatia „TACEREA” Teleorman in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice persoanelor cu deficiente de auz

20 January 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2017

Parteneri