Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

26 January 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2018

26 January 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2018

26 January 2018

Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unei parti din constructia C1 cu numarul cadastral 23198-C1, din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit nr. 10, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea desfiintarii (demolarii) partiale a constructiei C1, pe perioada desfasurarii lucrarilor de desfiintare (demolare), pentru realizarea proiectului „Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”

26 January 2018

Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren din municipiul Alexandria situat in DJ504 Alexandria-Laceni, zona Statiei electrice Magura

26 January 2018

Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in DJ504 Alexandria-Cernetu, nr. cadastral 23590

26 January 2018

Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in Strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25082

26 January 2018

Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui imobil apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat in str. Viitorului, Cvartal CV 71, de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu si darea in administrare catre Directia Generala de Asistenta Sociala

26 January 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 6, situata in blocul S4, sc B, str. Dunarii, din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte

26 January 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 9 , situata in blocul S1, sc. B, str. Dunarii, din municipiul Alexandria, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte

Parteneri