Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

17 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul anului 2017

17 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: închirierea prin licitație publică a unui teren, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Constantin Brâncoveanu,nr.55A

14 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2019 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria

14 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor – persoane fizice din municipiul Alexandria

14 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019

13 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii „Desfiintare cladire (C6) Liceul Teoretic Constantin Noica”;

13 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”;

13 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei Proiect tip – Soft „Educatie pentru sanatate in comunitatea marginalizata din zona blocurilor 100

Parteneri