Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 276 din 28 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2017-2018

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia Copiilor cu Dizabilitati in vederea realizarii in comun a unor actiuni specific copiilor cu autism si tulburare de spectru

24 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local în Adunarea Generală la SC APA SERV SA pentru aprobarea achiziţionării de servicii juridice prin intermediul unei firme de avocatură specializate

22 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2017_Modificat

22 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii „Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”;

21 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitii “ Iluminat Arhitectural “, in Municipiul Alexandria

21 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea H.C.L. nr. 271/28.09.2017 privind darea in folosinta gratuita pe termen limitat, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str.Carpati, nr.21, catre Casa Corpului Didactic Teleorman

21 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2017

Parteneri