Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

28 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor din Romania in vederea realizarii in comun a unor proiecte culturale

26 November 2019

Proiect dehotarare cu privire la: vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 25650, situat in str. Constantin Brancoveanu, nr. 42-44

26 November 2019

Proiect dehotarare cu privire la: vanzarea prin licitatie publica a unei constructii apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situata in str. Agricultori, nr. 27A, cvartal 105

26 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Decembrie, nr. 172A.

26 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.10, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria

26 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea cesionarii de parti sociale ale SC TERMA SERV SRL, in faliment, la SC TRANSLOC PREST SRL catre SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL

26 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea cesionarii de parti sociale ale SC TERMA SERV SRL, in faliment, la SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL catre SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL.

26 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: actualizarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Alexandria.

26 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria.

Parteneri