Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

21 May 2018

Proiect de hotarare cu privire la: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea construirii de garaje

18 May 2018

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea Anexei la HCL nr. 276 din 28 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2017-2018.

18 May 2018

Proiect de hotarare cu privire la: Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Consiliului Local al municipiului Alexandria, pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV S.A. Alexandria, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor .

18 May 2018

Proiect de hotarare cu privire la: Reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria.

18 May 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea “Regulamentului de administrare si utilizare biciclete electrice” al serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public

18 May 2018

Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

18 May 2018

Modificari_Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2017 la S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare S.R.L.;

16 May 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2017 la S.C. Termic Calor Serv S.R.L

16 May 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2017 la S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L._Modificat

Parteneri