Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiecte elaborate de SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu SC WHITE POINT SRL Craiova, in vederea desfasurarii activitatii de publicitate pe raza municipiului Alexandria

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a statiei de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice ce face obiectul Acordului de parteneriat nr. 925/28.12.2017, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada DRUM DE CENTURA, nr. 23, CV 125

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada VIILOR, nr. 1C, CV 125

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin atribuire directa, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in extravilanul municipiului Alexandria

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexanria, a unui teren din municipiul Alexandria situat in strada Dunarii, nr. 1

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unor constructii din cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea desfiintarii (demolarii) acestora, pe perioada desfasurarii lucrarilor de desfiintare (demolare) pentru realizarea obiectivului sala de sport cuprins in Lista-sinteza a obiectivelor de investitii din cadrul subprogramului Sali de Sport, aprobat prin Ordinul MDRAPEE, nr. 14/07.06.2017 la pozitia 1.044

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren situat in municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr. 4

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Dunarii, zona bolc I3

Parteneri