Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

23 August 2018

Proiect de hotarare cu privire la: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor

22 August 2018

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 194/ 27.06.2017 cu privire la modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de functii,numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria

22 August 2018

Proiecte de hotarare cu privire la: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019

22 August 2018

Proiect de hotarare cu privire la: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019

22 August 2018

Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2018_Modificat

21 August 2018

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea anexei la HCL nr. 226/30.07.2018 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului Sportiv Municipal Alexandria

21 August 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale pe raza municipiului Alexandria

21 August 2018

Proiect de hotarare cu privire la retragerea Municipiului Alexandria din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ALEXANDRIA”

20 August 2018

Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2018

Parteneri