Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

13 May 2014

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de Credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010, pentru prelungirea perioadei de indeplinire a conditiilor de tragere a creditului contractat de catre SC APA SERV SA in valoare de 23.648.005 lei in vederea implementarii Proiectului Major de investitii ,, Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman” in perioada 2007- 2013, si imputernicirea persoanei care va semna in numele autoritatii locale actul aditional

13 May 2014

Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria

13 May 2014

Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2014

29 April 2014

Introdus_Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria

25 April 2014

Introdus_Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unui imobil care apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

25 April 2014

Introdus_Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, a terenului in suprafata de 343,00 mp, precum si a constructiei existente pe teren, aflate in proprietatea privata a municipiului Alexandria si in administrarea Consiliului local al Municipiului Alexandria, situate in municipiul Alexandria, Blocul G, scara A, zona Modern, strada Ion Creanga, judetul Teleorman, pe durata executiei investitiei, pentru realizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pentru specialisti din sanatate

25 April 2014

Introdus_Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, a unui teren in suprafata de 4.915,00 mp, aflat in proprietatea privata a municipiului Alexandria si in administrarea Consiliului local al Municipiului Alexandria, situat in strada Soseaua Turnu Magurele nr. 4, pe durata construirii de locuinte proprietate privata prin credit ipotecar

23 April 2014

23 April 2014

Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul “Adapostului social temporar” pentru domnul Chiru Marian din municipiul Alexandria

23 April 2014

Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna Turta Dumitra, reprezentand acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane varstnice dependente „Sf. Maria”, din comuna Talpa, judetul Teleorman

Parteneri