Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

17 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019 in Municipiul Alexandria

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cesionarii partii sociale detinuta de SC Terma Serv SRL, in faliment, la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2019

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din municipiul Alexandria

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la 31 decembrie 2019

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului „24 Ianuarie” pe anul 2020, in municipiul Alexandria

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 369/2019 privind aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale serviciului public de interes local al Directiei de Asistenta Sociala Alexandria

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 154/21 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4”, Municipiul Alexandria

Parteneri