Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

18 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”

18 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: prelungirea contractelor, care expiră în cursul anului 2019, pentru terenurile închiriate, pe care sunt construite garaje şi copertine

18 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: prelungirea contractelor, care expiră în cursul anului 2019, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi terenurile închiriate, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria

18 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 246/28.09.2018 privind Aprobarea modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va incheia intre Primarul Municipiului Alexandria si directorii unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Alexandria, precum si aprobarea Indicatorilor de performanta, anexa la Contractul de management administrativ – financiar

18 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 165/10.11.2016 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, in vederea realizarii in comun a proiectului „Acces egal si calitativ la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT”, derulat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

17 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea anexei la HCL nr. 311/18 noiembrie 2013, privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul Aexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.

17 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Unirii”

17 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Muncitori”

17 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare club pensionari”

Parteneri