Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbului de imobile intre municipiul Alexandria si Biserica Penticostala Betleem Alexandria

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor bunuri aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A. pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in sediul Primariei municipiului Alexandria

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada H.C.C., zona bl.

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. 588

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2017, efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 2925/28.11.2017

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2017, efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 2979/12.12.2017

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul pe anul 2016

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la delegarea administrarii catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria a imobilizarilor corporale aferente acestora

Parteneri