Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

21 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan , avand avand nr. cadastral 25535 situate in zona SERVICE AUTO ICIL

21 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor;

21 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor

21 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poziţia 1;

21 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

21 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unui imobil care apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din punct termic in imobil cu alta destinatie

21 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Soseaua Turnu Magurele nr. 4

21 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 27, situată in blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

21 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei nr. 10, situata in blocul S4, sc.B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte

Parteneri