Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 24, situata in blocul F, str. Ion Creanga, municipiul Alexandria, din locuinta din fondul locativ de stat in locuinta de serviciu

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitație publica a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bl. B5 (TRB5)

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Centrală, str. Constantin Brâncoveanu

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Şos. Tr. Măgurele, zona bloc 589

13 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

29 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu S.C. ROFAL S.R.L ALEXANDRIA_Modificat

28 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii ,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

28 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu S.C. ROFAL S.R.L ALEXANDRIA

Parteneri