Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

24 September 2018

Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes al municipiului Alexandria, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii, a unei constructii C6 din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica;

24 September 2018

Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 344/24.11.2017, cu privire la constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria

24 September 2018

Proiect de hotarare cu privire la preluarea unor mijloace de transport ce apartin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria de la SC TANSLOC PREST SRL si darea in administrare catre Serviciul Comunitarde de Transport Public Local de Persoane Alexandria

24 September 2018

Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemtiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Dunarii, nr. 380A, cu nr. cadastral 22086

24 September 2018

Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL 239/24.08.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019

24 September 2018

Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019

24 September 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2018, in municipiul Alexandria

24 August 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea achiziţionării de către Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria a 3 autobuze second hand

23 August 2018

Proiecte de hotarare cu privire la: alipirea unor terenuri care aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

23 August 2018

Proiect de hotarare cu privire la: vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Al. Ghica, nr. 107 P, cu nr. cadastral 25596

Parteneri