Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

17 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 24 din 26 februarie 2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din municipiul Alexandria

17 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala Stefen cel Mare” in Municipiul Alexandria, strada Carpati nr. 15

17 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”;

17 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizarea localului Scolii gimnaziale nr.6” in Municipiul Alexandria, strada 1 Mai nr. 107

17 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr.6”;

17 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Listei de proiecte pe anul 2017 pe care le va elabora S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. Alexandria

17 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria

17 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Clubul Sportiv Scolar Alexandria, a unui bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din cadrul Scolii Gimnaziale nr.6, situat in strada 1 Mai, nr. 107

17 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la inchiriere prin licitatie publica a unor copertine apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor

17 November 2017

Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira in cursul anului 2018, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si terenurilor inchiriate, apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria

Parteneri