Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” pentru anul 2018

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Municipiilor din Romania, pentru anul 2018

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria, pentru anul 2018

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la organizarea Concursului „ROMANIA MEA”, in Municipiul Alexandria

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la organizarea Concursului „Uniti suntem ROMANIA”, in municipiul Alexandria

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare prin gestiune directa a activitatilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria

22 February 2018

Proiect de htoarare cu privire la aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 100/26 aprilie 2017 privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pe raza municipiului Alexandria

22 February 2018

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Municipiului Alexandria, pe anul 2018

Parteneri